ORDLISTE

ORDLISTE

Informasjon til velgerne

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har et felles ansvar for å gi informasjon velgerne trenger. I tillegg har hver enkelt et lovpålagt ansvar for informasjon på gitte områder.
1
Hva skal kommuner/fylkeskommuner kunngjøre?

Kommunene/fylkeskommunene er pålagt å kunngjøre lokalt om overskriftene på godkjente valglister og opplysninger om hvor de er lagt ut.

Kommunene skal kunngjøre lokalt om:

  • tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn og opplysning om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.
  • tid og sted for forhåndsstemmegivningen.
  • fristen for å søke om å få stemme hjemme (ambulerende stemmegivning).

Husk at fristen for å søke om ambulerende stemmegivning i år er felles for alle kommuner og satt til fredag før valgdagen kl. 10. Denne fristen skal fortsatt kunngjøres av dere.

Det er også åpnet for ambulerende stemmegivning på valgdagen for velgere som er i isolasjon eller karantene som følge av pandemien. Fristen for å søke er valgdagen, mandag kl. 10. Denne fristen skal også kunngjøres.

Kommunene og fylkeskommunene oppfordres også til å informere via egne informasjonskanaler, benytte tilgjengelig materiell til å spre informasjon lokalt, samt benytte lokale og regionale medier til å nå alle stemmeberettigede i sin kommune/fylkeskommune.

2
Hva kunngjør Valgdirektoratet?

Direktoratet har digitale kunngjøringer i lokale, regionale og riksdekkende aviser.

Dette kunngjøres av Valgdirektoratet:

  • fristen for å levere inn listeforslag
  • om tidligstemming fra 1. juli
  • ordinær forhåndsstemming fra 10. august
  • regler for stemmegivning på valgdagen

Valgdirektoratet har i tillegg en rekke tiltak for å gi informasjon om valget.

Se oversikt over Valgdirektoratets kommunikasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalget 2021. 

3
Valglogo

Valglogoen skal kun brukes til offentlig informasjon om valget, og kan kun benyttes av staten, kommunene og fylkeskommunene. Valglogoen skal ikke brukes kommersielt.

Her kan du lese regler for bruk og laste ned valglogoen i ulike filformater.

Sist oppdatert: 19.05.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.