ORDLISTE

ORDLISTE

Materiell til omvalget
Omvalget i Moss kommune til fylkestinget i Østfold

Manuelt valgoppgjør ved kommunestyrevalg

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du går fram når du må foreta manuelt valgoppgjør ved kommunestyrevalg.
1
Hvorfor manuelt valgoppgjør?

Ved kommunestyrevalg må valgoppgjøret i noen tilfeller beregnes manuelt dersom kandidater av en eller annen grunn ikke lenger er valgbare på valgdagen. Dette kan for eksempel skyldes at en kandidat har flyttet fra kommunen eller avgått ved døden.

Det er når disse ikke valgbare kandidatene har fått personstemmer som påvirker partienes listestemmer at manuelt valgoppgjør er aktuelt -  det vil si når ikke-valgbare kandidater er oppført som slengere på andre partiers stemmesedler. Disse personstemmene, samt tilganger og avganger de forårsaker, skal sees bort fra ved valgoppgjøret.

Hvis det viser seg at kandidatene det gjelder ikke har fått noen slengere trenger du ikke å foreta manuelt valgoppgjør.

2
Ta kontakt om du trenger bistand

Hvis du har behov for bistand med det manuelle valgoppgjøret kan du ta kontakt med Valgdirektoratet. Kontakt oss så snart du bli oppmerksom på at et eller flere av partiene som stiller til valg i kommunen har kandidater som ikke er valgbare på valgdagen.

Vi tar kontakt med deg for å avtale når det manuelle valgoppgjøret kan foretas.

3
Dette trenger du til det manuelle oppgjøret

Følgende informasjon må du finne fram før du starter med det manuelle valgoppgjøret:

  • oversikt over hvilke kandidater som ikke er valgbare
  • hvor mange slengere disse kandidatene har fått og hvilket parti som har avgitt dem. Dette finner dere under punktet "Oversikt over rettelser" under valgoppgjør i EVA
  • oversikt over mandatfordelingen med tilganger og avganger. Dette finner dere under punktet "Oversikt mandatfordeling" under valgoppgjør i EVA
  • regneark for manuelt valgoppgjør (dette får du tilsendt av oss)
4
Fremgangsmåte

1. Legg inn tall fra opprinnelig valgoppgjør

I det tilsendte regnearket legger du inn alle relevante tall fra det ordinære valgoppgjøret du har gjort i EVA. Hvor du finner dette kan du lese om i brukerveiledningen.

Disse tallene skal legges inn:

  • antall representanter totalt i kommunestyret
  • antall stemmer hvert parti har fått
  • antall tilganger for hvert parti
  • antall avganger for hvert parti

2. Korriger tilganger og avganger

Juster partienes tilganger og avganger ved å trekke fra antall slengerstemmer som har blitt gitt til kandidater som ikke er valgbare. Disse tilgangene gir du tilbake til partiene som avga dem.

Eksempel: Gunnar Hansen fra Arbeiderpartiet er ikke valgbar, men fikk 20 slengere totalt. 15 av disse fikk han fra Høyre sine velgere og 5 fra Senterpartiet. Det betyr at Arbeiderpartiet skal ha 20 færre tilganger, mens Høyre og Senterpartiet skal ha henholdsvis 15 og 5 færre avganger.

Dette fører til at Arbeiderpartiet får færre listestemmer, mens Høyre og Senterpartiet får flere. Dette kan påvirke mandatfordelingen.

3. Kjør valgoppgjør på nytt

Når tallene er justert kan du kjøre valgoppgjøret på nytt i regnearket. Mandatene tildeles partiene i den rekkefølgen som vises i tabellen "Mandatfordeling" i regnearket.

5
Signering

Det nye korrigerte valgoppgjøret kan skrives ut og signeres av valgstyret.

Oppgjøret legges ved valgstyrets møtebok og arkiveres i henhold til reglene for dette.

Husk å inkludere det manuelle valgoppgjøret i pdf-filen når du laster opp valgstyrets møtebok til valgresultat.no.

Sist oppdatert: 13.09.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.