ORDLISTE

ORDLISTE

Tips til bruk av treningsmiljø

Her finner du tips til hvordan du kan bruke treningsmiljøet.
1
Treningsmiljøet

I treningsmiljøet kan dere øve på gjennomføring av valg i EVA Admin. Tilgangene dine i treningsmiljøet er lik de du har i produksjonsmiljøet. Tilstanden i treningsmiljøet er lik produksjon på en gitt dato. Alle personopplysninger er anonymiserte i henhold til GDPR, unntatt brukere. Det vil si at du kan logge deg på treningsmiljøet på samme måte som i produksjon. Tilstanden i treningsmiljøet vil endre seg utover i valgåret.

Det kan dessverre ikke gis brukerstøtte til øving i dette miljøet. Valgmedarbeiderportalen kan gi svar med sine tema-artikler, ofte stilte spørsmål og brukerveiledning.

Her finner du Treningsmiljøet

2
Tilstander

"Brukere og grunnlagsdata" vil være tilgjengelig frem til 15. april. I denne tilstanden kan det øves på å opprette brukere og legge inn grunnlagsdata.

 

"Brukere, grunnlagsdata og listeforslag" vil være tilgjengelig frem til 10. juni. I denne tilstanden kan det øves på det samme som i tilstand "Brukere og grunnlagsdata". I tillegg kan man se på tilgjengelige rapporter.

 

"Stemmegivning og opptelling" vil være tilgjengelig frem til 9. september. I denne tilstanden kan det trenes på alt rundt  stemmegivning og opptelling.

3
Brukere og grunnlagsdata

I perioden 08.02 - 15.04 kan dere opprette brukere og legge inn grunnlagsdata i treningsmiljøet. 

Det er rollen Valgansvarlig kommune og Valgansvarlig fylkeskommune som har tilgang til å gjøre dette for Stortingsvalget. I Sametingsvalget er det rollen Valgansvarlig kommune for kommuner med flere enn 30 manntallsførte som kan gjøre dette.

Hvordan oppretter man nye brukere i EVA Admin ? Se her.

Hva er grunnlagsdata ? Svaret finner du her.

Hvordan oppretter man grunnlagsdata i EVA ? Se her.

Du kan også se filmen "Slik gjør du det i EVA" - "Grunnlagsdata" som du finner her.

Hva skiller Sametingsvalget fra Stortingsvalget ? Svaret finner du her.

4
Brukere, grunnlagsdata og listeforslag

I perioden 15.04 - 10.06 kan dere også opprette listeforslag i treningsmiljøet, i tillegg til å opprette brukere og legge inn grunnlagsdata. 

Det er rollene Valgansvarlig kommune, Valgansvarlig fylkeskommune og Listeforslagsansvarlig som har tilgang til å gjøre dette for Stortingsvalget. I Sametingsvalget er det rollen Valghendelsesadministrator som kan gjøre dette.

Grunnleggende informasjon om listeforslag, se her.

Hvordan oppretter man listeforslag i EVA for nytt parti ? Se her.

Hvordan oppretter man listeforslag i EVA for eksisterende parti ? Se her.

Du kan se filmen "Slik gjør du det i EVA" - "Listeforslag" ved å velge "Listeforslag" her.

Hva skiller Sametingsvalget fra Stortingsvalget ? Svaret finner du her.

5
Stemmegivning og opptelling

Perioden 10.06 - 12.09

Her vil det komme mer informasjon når denne tilstanden blir tilgjengelig ca 10. juni.

Sist oppdatert: 18.02.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.