ORDLISTE

ORDLISTE

Utenriksstemmegivning

Her kan du lese om utenriksstemmegivning og hva du må tenke på når dere mottar forhåndsstemmer avgitt utenriks.
1
1. JULI - 3. SEPTEMBER
Når foregår utenriksstemmegivning?
1. JULI - 3. SEPTEMBER

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fra og med 1. juli til og med nest siste fredag før valgdagen.

På Svalbard og Jan Mayen gjelder samme periode som for forhåndsstemmegivning innenriks, altså frem til siste fredag før valgdagen. På Svalbard kan imidlertid sysselmannen bestemme at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere for å sikre at forhåndsstemmene kommer frem i tide.

Dette betyr også at dere ikke skal registrere tidligstemmer utenriks. Alle utenriksstemmer regnes som ordinære forhåndsstemmer, og kan derfor ikke registreres før 10. august.

2
Veilede velgere som er utenlands

Selv om dere ikke er ansvarlig for gjennomføringen av forhåndsstemmegivning utenriks, kan dere likevel oppleve at velgere som er utenriks har spørsmål om hvor og hvordan de kan stemme.

valg.no finner dere artikler om hvor man kan forhåndsstemme utenriks, hvordan slik stemmegivning foregår og annen relevant informasjon som kan være nyttig når dere veileder velgere.

3
Stemple stemmeseddelen

Når dere mottar utenriksstemmer er ikke stemmesedlene stemplet. Stemmesedlene skal derfor stemples av dere. Dette ble forskriftsfestet i 2020.

Sørg for gode rutiner for åpning av konvolutter og stempling av stemmesedler. 

Sist oppdatert: 16.12.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.