ORDLISTE

ORDLISTE

Sametingsvalg 2021

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemmegivning

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bli innført i valgmanntallet

Melding om at man ønsker i bli innført i valgmanntallet må være mottatt av Sametinget innen 30. juni i valgåret.

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni, jf. forskrift om valg til Sametinget § 4 (4)

torsdag
01.07
NY
kl 00.00
Oppstart

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

torsdag
01.07
NY
kl 00.00
Oppstart

Utenriksstemmegivning

Perioden for forhåndsstemmegivning utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen. I 2021 er dette fredag 3. september.

mandag
12.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Forskriften setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart. Kommuner uten manntallsførte kan se bort fra denne kunngjøringen.

mandag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivning. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

tirsdag
10.08
NY
kl 00.00
Oppstart

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen. I 2021 er dette fredag 10. september.

fredag
03.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

fredag
10.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen. Dette gjelder også på Svalbard og Jan Mayen. På Svalbard kan sysselmannen bestemme at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere, for å sikre at alle stemmene kommer fram innen fristen.

søndag
12.09
NY
kl 23.59
Oppstart

Kunngjøring om stemmegivning på valgdagen

Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere manntallsførte skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgdagen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen, jf. forskrift om valg til Sametinget § 48

mandag
13.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.

tirsdag
14.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til samevalgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen, jf. forskrift om valg til Sametinget § 56.

tirsdag
14.09
NY
kl 17.00
Oppstart

Oversendelse til opptellingsvalgstyret

Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere manntallsførte skal oversende valgmateriell til opptellingsvalgstyret i kretsen så snart den foreløpige opptellingen er godkjent.

tirsdag
30.11
NY
kl 23.59
Frist

EVA Admin stenges

EVA Admin stenges for sametingsvalget 2021. Data som kommunene ønsker å ta vare på må hentes ut innen denne datoen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.