ORDLISTE

ORDLISTE

Sametingsvalg 2021

tirsdag
30.11
NY
kl 23.59
Frist

EVA Admin stenges

EVA Admin stenges for sametingsvalget 2021. Data som kommunene ønsker å ta vare på må hentes ut innen denne datoen.

tirsdag
14.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til samevalgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen, jf. forskrift om valg til Sametinget § 56.

tirsdag
14.09
NY
kl 17.00
Oppstart

Oversendelse til opptellingsvalgstyret

Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere manntallsførte skal oversende valgmateriell til opptellingsvalgstyret i kretsen så snart den foreløpige opptellingen er godkjent.

mandag
13.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.

søndag
12.09
NY
kl 23.59
Oppstart

Kunngjøring om stemmegivning på valgdagen

Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere manntallsførte skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgdagen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen, jf. forskrift om valg til Sametinget § 48

fredag
10.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen. Dette gjelder også på Svalbard og Jan Mayen. På Svalbard kan sysselmannen bestemme at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere, for å sikre at alle stemmene kommer fram innen fristen.

fredag
03.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

tirsdag
10.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen. I 2021 er dette fredag 10. september.

mandag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivning. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

mandag
12.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Forskriften setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart. Kommuner uten manntallsførte kan se bort fra denne kunngjøringen.

torsdag
01.07
NY
kl 00.00
Oppstart

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

torsdag
01.07
NY
kl 00.00
Oppstart

Utenriksstemmegivning

Perioden for forhåndsstemmegivning utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen. I 2021 er dette fredag 3. september.

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni, jf. forskrift om valg til Sametinget § 4 (4)

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemmegivning

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bli innført i valgmanntallet

Melding om at man ønsker i bli innført i valgmanntallet må være mottatt av Sametinget innen 30. juni i valgåret.

onsdag
02.06
NY
kl 00.00
Frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal Sametingets valgnemnd legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Sametinget kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

tirsdag
01.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Sametingets valgnemnd avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

mandag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata i EVA skal være ferdig

Frist for kommunene til å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin er 31. mai i valgåret. For sametingsvalget gjelder dette kun kommuner som har 30 eller flere manntallsførte og dermed benytter EVA i valggjennomføringen.

mandag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Kunngjøring om manntallsføringen

Senest 31. mai i valgåret skal Sametinget kunngjøre at de som anser seg stemmeberettigede kan sende melding om å bli innført i Sametingets valgmanntall.

tirsdag
20.04
NY
kl 12.00
Frist

Tilbakekalling av listeforslag

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

onsdag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn til Sametinget innen 31. mars i valgåret kl. 12. Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

søndag
28.02
NY
kl 23.59
Frist

Kunngjøring om listeforslag

Sametingets valgnemnd skal senest den 28. februar i valgåret kunngjøre en oppfordring til de stemmeberettigede om å sende inn forslag til valgliste. Kravene til valgliste skal fremgå av kunngjøringen.

tirsdag
12.01
NY
kl 10.00
Oppstart

Registrering av grunnlagsdata i EVA kan begynne

Kommuner med 30 eller flere manntallsførte i Sametingets valgmanntall kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai.

tirsdag
12.01
NY
kl 10.00
Frist

EVA Admin blir tilgjengelig

EVA Admin for sametingsvalget blir tilgjengelig for kommunene.

lørdag
02.01
NY
kl 23.59
Frist

Registrering hos Sametinget

Samepolitiske organisasjoner må registreres hos Sametinget innen 2. januar i valgåret for at registreringen skal få virkning ved valget. Kravene til registrering er nærmere beskrevet i kapittel 5 i forskrift om valg til Sametinget.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.