ORDLISTE

ORDLISTE

Stortingsvalg 2021

mandag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

tirsdag
10.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen. I 2021 er dette fredag 10. september.

onsdag
25.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 2 (kommuner)

Prøvevalg 2 for kommuner som skanner.

torsdag
26.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 2 (fylkeskommuner)

Prøvevalg 2 for fylkeskommuner som skanner.

fredag
03.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

fredag
10.09
NY
kl 10.00
Frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning hjemme

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag før valgdagen kl. 10. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

fredag
10.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen. Dette gjelder også på Svalbard og Jan Mayen. På Svalbard kan sysselmannen bestemme at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere, for å sikre at alle stemmene kommer fram innen fristen.

søndag
12.09
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning på valgting

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgting. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen..

mandag
13.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.

mandag
13.09
NY
kl 10.00
Frist

Kunngjøring om stemmegivning hjemme på valgdagen

Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19, kan i 2021 søke om å stemme der de oppholder seg også på valgting. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er valgdagen, mandag kl. 10. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

tirsdag
14.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen, jf. valgloven § 10-1 (1)

tirsdag
14.09
NY
kl 17.00
Oppstart

Oversendelse til fylkesvalgstyret

Valgstyret skal oversende valgmateriell til fylkesvalgstyret i valgdistriktet så snart den endelige opptellingen er godkjent.

tirsdag
30.11
NY
kl 23.59
Frist

EVA Admin stenges

EVA Admin stenges for stortingsvalget 2021. Data som kommunene og fylkeskommunene ønsker å ta vare på må hentes ut innen denne datoen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.