ORDLISTE

ORDLISTE

Stortingsvalg 2021

mandag
12.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen. Normalt er manntallet klart rundt 10. juli.

torsdag
01.07
NY
kl 00.00
Oppstart

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

torsdag
01.07
NY
kl 00.00
Oppstart

Utenriksstemmegivning

Perioden for forhåndsstemmegivning utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen. I 2021 er dette fredag 3. september.

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

onsdag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni. Det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni, jf. valgloven § 2-4 (1).

onsdag
16.06
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 1

Prøvevalg 1 for kommuner som teller manuelt.

onsdag
09.06
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å bestille Buypass for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 2) (1)

Les mer om Buypass i informasjonsartikkelen.

onsdag
09.06
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferansen 2021

Valgkonferansen 9. juni omhandler gjennomføring av stemmegivning, opptelling og resultat. Andre tema blir valg i pandemi, øvrige regelverksendringer og hva som skjer fremover.

Konferansen foregår mellom kl. 10.00 og 11.30.

Invitasjon har blitt sendt ut til de med delegert fullmakt for valggjennomføringen i kommunen/fylkeskommunen.

lørdag
05.06
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bestille Buypass for valgansvarlige (bestillingsperiode 2)

Les mer om Buypass i informasjonsartikkelen.

onsdag
02.06
NY
kl 00.00
Lokal frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal fylkesvalgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Fylkesvalgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

tirsdag
01.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Fylkesvalgstyrene avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

mandag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata må være ferdig

Frist for kommunene og fylkeskommunene til å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin er 31. mai i valgåret.

onsdag
26.05
NY
kl 09.30
Arrangement (videostreaming)

Konferanse om valg i pandemi

Valgdirektoratet arrangerer digital konferanse om valg i pandemi 26. mai kl. 09.30 til 11.00. Invitasjon har gått ut til alle med delegert fullmakt for valggjennomføring i kommuner og fylkeskommuner. Deltakerlenke sendes ut dagen før konferansen.

Opptak legges tilgjengelig på Valgmedarbeiderportalen.

tirsdag
20.04
NY
kl 12.00
Frist

Tilbakekalling av listeforslag

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

torsdag
01.04
NY
kl 23.59
Frist

Frist for avrop på skannere og skanningtjenester

1. april er fristen for å gjøre avrop på Valgdirektoratets rammeavtale om skannere og skanningtjenester. Her er lenke til avropsskjemaer.

torsdag
01.04
NY
kl 23.59
Frist

Frist for avrop på trykking av stemmesedler

1. april er fristen for å gjøre avrop på Valgdirektoratets rammeavtale om trykking av stemmesedler. Her er lenke til avropsskjemaet.

onsdag
31.03
NY
kl 23.59
Annen frist

Registrering av opplysninger i Partiregisteret

Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret, jf. partilovforskriften § 1-5 (2)

onsdag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for endring av stemmekretser

Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31. mars i valgåret, jf. § 9-3 (1) i valgloven.

onsdag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.

mandag
15.03
NY
kl 16.00
Frist

Nettbutikken for valgutstyr stenger

Bestillinger av valgutstyr på www.valgutstyr.no må legges inn innen 15. mars. Opprinnelig frist var 26. februar, men denne er nå utsatt.

søndag
07.03
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å bestille Buypass for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 1)

Les mer om Buypass i informasjonsartikkelen.

søndag
28.02
NY
kl 23.59
Frist

Frist for bestilling av valgmateriell fra Valgdirektoratet

Valgmateriell som kommunene skal få fra Valgdirektoratet må bestilles innen 28. februar. Bestilling skjer via skjema som er sendt ut til valgansvarlige med delegert fullmakt og kommunenes postmottak.

søndag
28.02
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bestille Buypass for valgansvarlige (bestillingsperiode 1)

Les mer om bestilling av Buypass i informasjonsartikkelen.

tirsdag
12.01
NY
kl 10.00
Oppstart

Registrering av grunnlagsdata i EVA kan begynne

Registrering av grunnlagsdata kan begynne. Fristen for registrering er 31. mai.

tirsdag
12.01
NY
kl 10.00
Frist

EVA Admin blir tilgjengelig

EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner.

søndag
10.01
NY
kl 23.59
Annen frist

Høringsfrist for endringer i valgloven

Frist for høringssvar om forslag til midlertidige endringer i valgloven som følge av covid-19-pandemien. Høringsnotatet finner dere på regjeringen.no

mandag
04.01
NY
kl 00.00
Oppstart

Nettbutikken for valgutstyr åpner

Fra 4. januar kan dere kjøpe valgutstyr dere trenger på valgutstyr.no.

lørdag
02.01
NY
kl 23.59
Annen frist

Registrering i Partiregisteret

Partier må registreres i Partiregisteret innen 2. januar i valgåret for at registreringen skal få virkning ved valget.

fredag
11.12
NY
kl 22.59
Frist

Frist for fylkeskommunenes innmelding av valgansvarlige og delegert fullmakt

Frist for fylkeskommunene til å legge melde inn valgansvarlige og personer med delegert fullmakt gjennom svarskjema er 11. desember 2020.

mandag
30.11
NY
kl 23.59
Frist

Frist for kommunenes innmelding av valgansvarlige og delegert fullmakt

Frist for kommunene til å legge melde inn valgansvarlige og personer med delegert fullmakt i Altinn er 30. november 2020.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.