Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Tips til kommuner som benytter EVA Skanning


Benytt ALT+TAB

EVA Skanning inneholder 4 underapplikasjoner. Når du benytter kioskmodus, har du ingen mulighet til å gå tilbake til et skrivebord. Du har bare tilgang til de 4 applikasjonene. Dersom du skal bytte mellom applikasjonene, trykk på ALT+ TAB samtidig og du får opp vinduene og kan skifte mellom disse.

Du får ikke frem alle funksjoner i vinduet for skjerm nr 2.

EVA Stikkprøver har en del begrensninger i utformingen i kioskmodus, blant annet er den ikke dynamisk mot ulike skjerminnstillinger for skjerm nr 2. Da kan det oppstå en situasjon hvor skjerminnstillinger begrenser muligheter. For å løse dette, må du dra ut kobling mellom pc og skjerm. Endring av skjerminnstillinger må skje via skjerm.

Mellomrom i strekkodefeltet

Både i EVA Skann og EVA Stikkprøve benyttes det strekkodeleser. Noen ganger skanner du strekkoden, men ingenting skjer. Sjekk om det er et mellomrom i starten av feltet. Merk at det tar noen sekunder fra skanning av strekkoder og til neste vindu åpner seg.


EVA Skann:

Ingen kontakt mellom skanner og EVA Skanning

Mer informasjon finner du på siden: Feilsøkingstips - får ikke kontakt med skanner eller skanner starter ikke


Mat skanner med pene bunker

Legg inn alle sedlene samme vei (med unntak av punktet under), bank bunken slik at de ligger pent opp på hverandre og pass på å legg bunken helt inn slik at skanner lettere får tak i sedlene.

Snu avkryssingsstemmesedlene ulike veier før skanning

Avkryssingsstemmesedler med blindeskrift kan skape utfordringer ved skanningen, som for eksempel papirkrasj, eller såkalt "double feed​". Når to eller flere avkryssingsstemmesedler ligger etter hverandre i bunken, gjør blindeskriften det slik at de fester seg i hverandre og skanneren drar inn flere ark samtidig.

Hvis du har mange slike stemmesedler, kan det være nyttig å snu stemmesedlene, slik at de ikke ligger samme vei. Legg de gjerne mot hverandre (med punktskriften mot hverandre). EVA Skanning vet hva som er opp ned på seddelen og vil snu de rett vei i systemet.


EVA Jobbstyring:

Slett telling om du har problemer med skanning

Har du startet en telling og fått problemer med kontakt mellom PC og EVA Skanning, så kan dette problemet henge på tellingen som er startet. Slett tellingen og start på nytt.

Overføring til EVA Admin feiler

Dersom du får feilmelding eller problemer med overføring, finner du utfyllende informasjon på siden:

EVA Verifiser:

Hvorfor er denne kommet til verifisering?

Sjekk alltid hele stemmeseddelen, dersom det ikke er åpenbart hva som årsaken til at seddelen ikke er kommet til verifsering

En kandidat med langt navn kommer til verifisering

Kandidater med flere enn 24 tegn går alltid til verifisering. Det er satt en sperre på 24 tegn i EVA Skanning og 30 tegn for listeforslag.


Kasser og strekkodelapper

For å lette arbeidet og logistikken med stemmesedlene under opptellingen benytter man kasser og strekkodelapper som identifiserer hver enkelt kasse. Hver opptellingskategori har sin egen strekkode og en opptellingskategori kan deles inn i flere kasser avhengig av hvor mange stemmesedler som skal telles opp i en kategori.

Hvor mange sedler man ønsker å ha i hver kasse og dermed hvor mange kasser man skal skrive ut strekkodelapp for, må bestemmes av hver enkelt kommune basert på behov og praktiske forhold. Her følger litt man kan tenke over når det gjelder antall sedler i hver kasse:

 • Et for lite antall sedler i hver kasser gir mange kasser og mer administrasjon
 • Et for stort antall sedler i hver kasse kan gi dårlig ressursutnyttelse, fordi en enkelt kasse må håndteres på en enkelt skanner. 
 • Flere kasser for en krets betyr at kretsen kan telles parallelt på flere skannere 
 • Er det svært mange sedler i en kasse, og skanningen av en eller annen grunn feiler på et tidspunkt, så vil dette gi mye unødig ekstra arbeid
 • Et sted mellom 500-1000 stemmesedler kan være en tommelfingerregel når det gjelder antall sedler i hver kasse
 • Husk at du også må planlegge uttrekk av kasser som skal videre til EVA Stikkprøve applikasjonen.

Strekkodelappene kan skrives ut på forhånd og sendes ut i kretsene, slik at de blir brukt som merkelapp for de forskjellige type tellekategoriene som kommer fra kretsene og inn sentralt. Ubenyttede strekkodelapper kan registreres som tomme i EVA Skanning.

Strekkodelappen må sees som et verdidokument for kassen. Hold lappen og kassen samlet til enhver tid. Det kan være hensiktsmessig å feste strekkodelappen permanent på kassen med for eksempel teip eller lim. Tenk også over hvordan strekkodelappene kan benyttes som hjelpemiddel i kommunens egne rutiner for kollihåndtering og logistikk under valget.

Når stemmesedlene skal oversendes fylkeskommunen for kontrolltelling, skal strekkodelappen følge med. Fylket gjenbruker strekkodelappen da de må telle stemmesedlene slik kommunene teller dem. De arver opptellingsmåten til kommunene, så det er svært praktisk for fylkene om strekkodelappene følger med forsendelsen og at settet med strekkodelapper er komplett.

Hvordan skrive ut strekkodelapper

1. Klikk på lenken Generer strekkodelapp under Opptelling og menypunktet Adminstrasjon

generer-strekkodelapp.png   

 

2. Klikk på aktuell tellekategori og deretter på Velg

   Velg tellekategori.PNG   

3. Fyll inn hvor mange strekkodelapper du ønsker på aktuell kategori/krets. Klikk deretter på Generere Strekkodelapp

   Generer strekkodelapp.PNG 

En PDF-fil med strekkodelappene vil bli generert og automatisk satt i gang for nedlasting i nettleseren din. Den vil kanskje åpne seg direkte i et PDF-visningsprogram litt avhengig av hvordan nettleseren din er satt opp. 

Skulle du ombestemme deg før valget med tanke på antall strekkodelapper, så kan du fint skrive ut nye strekkodelapper. Det er ingen sporing av hvor mange strekkodelapper som blir skrevet ut og om de eventuelt blir brukt i EVA Skanning. Det viktige er at man holder kontroll på de strekkodelappene som FAKTISK benyttes under valget, og at strekkodelappene hjelper kommunen å holde kontroll på kasser og kolli under og etter opptellingen. 

Informasjon i strekkodelapper

Strekkodene innholder følgende informasjon:

 • Opptellingskategori
 • Kassenummer
 • Totalt antall kasser
 • Hvilket valg og evt krets stemmene tilhører
 • Geografi (hvor stemmene er avlagt) 
Eksempel på strekkodelapp:


 barcode-vmp.png


Se også:

Jobbstyring EVA Skanning

Skann av stemmesedler

Brukere og roller i EVA Skanning​


Test av skannermodeller til EVA Skann


Valgdirektoratet har inngått rammeavtale for skanningtjenester med tre leverandører som tilbyr skannermodeller i tråd med oversikten under. Oversikten viser hvilke skannermodeller vi anbefaler til valget i 2019 (hentet fra dokumentet "Teknisk veileder i bruk av EVA Skanning for kommuner og fylkeskommuner").

 Godkjente skannermodeller 2019.png

Valgdirektoratet har testet og kan garantere at skannermodeller i listen over fungerer med programvaren EVA Skanning. Andre modeller kan fungere i EVA Skanning, men disse er ikke testet av Valgdirektoratet. I slike tilfeller må kommune eller fylkeskommune selv teste og kontrollere om skanner fungerer som forventet. 

Det er viktig å være bevist på at skannerinnstillinger som lys- og kontrast påvirker lesing av trykte nummer, kryss, slengere og stempelfelt. Dersom kommunen likevel velger å benytte en skanner som ikke er testet av Valgdirektoratet, så må det gjennomføres en grundig test for å kartlegge hvilke innstillinger som er mest optimale. Ta kontakt med Valgdirektoratet for informasjon om testmetode, via hjelp@valg.no.


Fremgangsmåte for å teste om valg skannermodell fungerer med EVA Skanning.

Det forutsettes at:

 1. Programvaren EVA Skanning er ferdig installert på pc
 2. Skanner er koblet til, og du har hentet opp riktig skanner i nedtrekksmenyen. Grønn USB pinne indikerer at det er kontakt mellom pc og skanner
 3. Kommunen eller fylket har offisielle stemmesedler som kan benyttes til testing.

Forberedelser av stemmesedler til test:

Velg ut 11 stemmesedler fra 3 ulike parti, 5 blanke og 2 avkryssingsstemmesedler, totalt 40 stemmesedler.

 1. Stemple alle stemmesedlene
 2. Sett ekstra kryss på de 3 første kandidatene og den siste kandidaten
 3. Påfør 1. kandidat fra en av de tre listene som slenger på 5 av stemmesedlene
 4. Påfør et partinavn fra et av de tre partiene på en blank stemmeseddel
 5. Sett kryss på et av de tre partiene som stiller liste på en avkryssingsstemmeseddel
 6. Påfør et av de tre partiene sitt partinavn i felt 21 på en avkryssingsstemmeseddel
 7. Skriv ut et strekkodeark for en av opptellingskategoriene

EVA Jobbstyring

 1. Logg deg på enten kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget, avhengig av hvilke stemmesedler du skal skanne.
 2. Start endelig telling for valgt opptellingskategori.

EVA Skann

 1. Bipp strekkodearket og skann stemmesedlene
 2. Avslutt telling

EVA Jobbstyring

Etter at seddelbunken er ferdig skannet, kan du kontrollere hvor mange som går til manuell verifisering.

Resultat:

 • Dersom EVA Skanning gjenkjenner all håndskriften, godkjenner påførte kryss, skal antall stemmesedler som går til verifisering være: 2 av 40
 • Dersom EVA Skanning ikke gjenkjenner håndskrift, men godkjenner påførte kryss, skal antall stemmesedler som går til verifisering være: 7 av 40
 • Dersom EVA Skanning ikke gjenkjenner håndskrift, eller ikke klarer å tolke kryss på stemmeseddelen, skal antall som går til verifisering være 13 av 40
 • Dersom EVA Skanning ikke gjenkjenner parti, håndskrift eller kryss, skall antall stemmesedler som går til verifisering være: 40 av 40

EVA Verifiser

 1. Åpne lenke som viser stemmesedler til verifisering og sjekk hvilke stemmesedler dette er opp mot forventet resultat i EVA Jobbstyring.
 2. Fullfør verifisering av stemmesedlene

 EVA Jobbstyring

 1. Ferdigstill tellingen
 2. Last ned XML fil og
 3. Sjekk resultatet i XML filen mot forventet resultat.

XML_2.PNG

Avvik fra forventet resultat:

 1. Feil i skanning: sjekk feilsøkingstips i EVA Skanning
 2. Papirstopp eller smuss på stemmeseddel: rengjør eller bestill vedlikehold på skanner
 3. Problem med kontraster på bildene: juster skannerinnstillinger og gjennomfør nye grundige tester.
 4. Gjennomfør testen på nytt.

 


​​​EVA Skanning  - tøm databasen

Kommuner og fylkeskommuner må tømme databasen som benyttes under testing av programvare og opplæring av skannpersonell før kommunen er klar til opptelling på valgdagen. Det er bare personer med administratorrettigheter til pcen som kan tømme databasen. Ta kontakt med leverandør eller IT-personell i din kommune.

For veiledning om hvordan man tømmer datbasen, henvises det til installasjondokumenter for henholdsvis liten og stor utgave som er tilgjengelig på EVA Skanning distribusjonsnettsted (https://evaskanning.valg.no). Ta kontakt med brukerstøtten for å få tilgang til siden.


​Introduksjon til EVA Skanning

 

EVA Skanning er en tilleggsmodul til EVA Admin og benyttes for maskinell opptelling av stemmesedler. Programmet består av fire enkeltapplikasjoner som installeres samlet på hver datamaskin som skal brukes. EVA Skanning benyttes av kommuner som har valgt å gjennomføre endelig telling maskinelt og av fylkeskommuner når de gjennomførerer sin kontrolltelling av stortingsvalget eller fylkestingsvalget.

Ved installering av programvaren blir maskinen nedlåst i kioskmodus og bare tillatte applikasjoner vil være tilgjengelig. Les mer om dette i teknisk veilder i bruk av EVA Skanning for kommuner og fylkeskommuner.

EVA Jobbstyring

EVA Jobbstyring 256.png

EVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles når, holde oversikt underveis i opptellingsprosessen og overføre resultater til EVA Admin. 

Følgende hovedfunksjoner fins i EVA Jobbstyring

  • Starte og fullføre tellinger
  • Avklare eventuelle duplikater 
  • Overvåke fremdriften i skanning og verifisering 
  • Overføre telleresultater til EVA Admin

EVA Skann

EVA Skann benyttes når stemmesedlene skal skannes og tolkes maskinelt.EVA Skann 256.png

 

EVA Verifiser

EVA Verifiser 256.pngVelgere kan utføre rettelser på stemmeseddelen i henhold til valgloven. Dersom EVA Skann ikke entydig klarer å tolke velgers intensjon, vil stemmeseddlene gå til manuell verifisering i EVA Verifiser. EVA verifiser inneholder kjøreregler tilpasset det valget som er under opptelling hvor verifiserer må gjøre vurderinger for tolking av endringer eller avvik på stemmeseddelen i henhold til lovverket.

EVA Stikkprøve

Eva stikkprøve ikon.PNGEVA Stikkprøve benyttes når kommunen skal kontrollere innholdet i en skannet kasse og har til hensikt å avdekke systematiske feil under skanning av stemmesedler.
Applikasjonen gir en samlet oversikt over partifordeling og rettelser utført på stemmesedlene i kassen, samt mulighet for å sammenligne papirstemmeseddel med stemmeseddel på skjerm.

 


Brukere og roller i EVA Skanning

 

For å få tilgang til EVA skanning må det opprettes brukere og tildele roller i EVA Admin under menypunktet "Administrer brukere".

Roller

Følgende roller brukes i EVA Skanning:

 • Skanning
 • Valgansvarlig kommune
 • Valgansvarlig fylkeskommune
 • Valgansvarlig Oslo (kun for Oslo)

Rollematrisen for EVA Admin viser hvilke tilganger de ulike rollene også gir i EVA Skanning. En bruker som tildeles rollen skanning, vil ikke ha tilgang til EVA Admin, bare EVA Skanning. Brukeren vil ikke ha mulighet til å overføre tellinger fra EVA Skanning til EVA Admin. Vedkommende som skal ha ansvar for overføring av tellinger, må inneha rollen valgansvarlig kommune eller valgansvarlig fylke for den kommunen eller fylket som skal telle.

Felles tellesentral

I en felles tellesentral, det vil si der hvor flere kommuner og/eller fylket skanner sammen og benytter samme personell til arbeidet, kan man tildele skanningrollen til personellet som skal bemanne EVA Skann og EVA Verifiser. Kommunen selv må ta ansvar for at en utpekt i hver enkelt kommune tar ansvar for overføringen til EVA Admin.

Valg av rolle

Hvis man har roller i flere kommuner/fylker, må man i EVA Jobbstyring, EVA Verifiser og EVA Stikkprøve velge hvilket valg og hvilket område man skal jobbe med etter innlogging. For kommunestyre- og fylkestingsvalg får man tilgang til to valg, ved stortingsvalg har man i utgangspunktet bare tilgang til ett valg. 

Merk at i EVA Skann velger man aldri rolle, man velger valghendelse. 

Eksempel rollen Valgansvarlig kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalg:

Valgansvarlig kommune.JPG 

Eksempel Skanning ved kommunestyre- og fylkestingsvalg:

Roller skanning - kommunestyre.JPG 

For fylkeskommunenen velger man hvilken kommune man ønsker å telle. Klikk på den lille pilen framfor valghendelsen og man får frem alle kommunene i det aktuelle fylket.

Når en bytter mellom de ulike kommunene bruker man funksjonen "Bytt valg" øverst til høyre i skjermbildet.

Valgansvarlig fylket.JPG 

Valgansvarlig fylket - utslått.JPG 


 

Se også:

Innlogging EVA Skanning

Buypasskort

Jobbstyring EVA Skanning​


​Innlogging EVA Skanning

 

Innlogging til applikasjonene i EVA Skanning skjer på samme måte som pålogging til EVA Admin, via ID-porten. EVA Skanning inneholder 4 applikasjoner og hver av disse krever pålogging.

 • EVA Jobbstyring
 • EVA Skann
 • EVA Verifiser
 • EVA Stikkprøve

        MenyKiosk2.jpg

Start ønsket modul. Med kioskmodus har du de fire applikasjonene tilgjengelig som en venstremeny. Benytt pil for å klikke frem menyen.

 1. Klikk Logg inn med ID-porten

Slik ser oppstartsbildet ut i alle tre applikasjonene

3. Du må velge hvilket klientsertifikat du skal bruke. Ved innlogging skal du alltid velge kommunens (eventuelt fylkets) klientsertifikat. Klientsertifikatet vil følge navnestandarden: Municipal_[NNNN_Kommunenavn]_client.  Klientsertifikatet må installeres av kommunen eller leverandøren til kommunen.

NB: Vær oppmerksom på om du for eksempel er Valgansvarlig og har Buypass-kort i din kortleser, så vil ditt personlige sertifikat fra Buypass-kortet også kunne sees i listen. Dette skal du IKKE velge ved innlogging. 


Velg sertifikat.JPG 

3. I ID-porten må du velge hvilken metode du ønsker å logge deg på med.

Et tips er å ha flere å velge mellom. Hvis for eksempel BankID har tekniske problemer, kan man velge å logge på med MinID. I tillegg vil mange skanning-brukere ha Buypass-smartkort som er en svært enkel måte å logge seg på med i ID-porten (man taster kun PIN-koden).

Her kan du lese mer om de ulike metodene

​​Velg metode i ID porten.JPG 


Med kioskmodus vil du ikke ha mulighet til å gjøre annet på maskinen enn å hente fram de fire applikasjonene. Dersom du klikker og det kan se ut til at pcen tilsynelatende ikke reagerer, benytt hurtigtasten alt+tab for å veksle mellom åpne programmer. Da vil du gjerne se at et påloggingsvindu er åpent.

 

Se også:

Brukere og roller

Brukere og roller EVA Skanning​


​​Bruk av buypasskort ved overføring av resultat 

Tellinger som overføres fra EVA Jobbstyring til EVA Admin være elektronisk signert.

I signeringsprosessen benyttes smartkort fra Buypass. I EVA Jobbstyring er dette eneste løsning for signering av ferdigstilte tellinger som skal overføres til EVA Admin. Med andre ord: valgansvarlig i kommuner og fylker som skal skanne ha et personlig Buypass-smartkort.

En bruker med rollen valgansvarlig setter sin elektroniske signatur på datafilen. For å låse opp den private delen av sertifikatet som brukes for signering kreves det at brukeren taster en firesifret pin-kode. Overføring til EVA Admin vil bare fungere med ditt personlige kort, fordi kortet er registrert mot din bruker og rolle i EVA Admin. 

Merk at Buypass-kortet kan brukes for innlogging i mange tjenester på nettet (helse, skatt, folkeregister mv).

Valgdirektoratet henter uttrekk fra Buypass og registrerer disse inn i EVA Admin. Dette skjer etter de ulike bestillingsdatoene som er satt for å bestille buypasskort. Derfor skal i utgangspunktet alle valgansvarlige bli registrert med sitt Buypass-kort i EVA Admin i god tid før valget. Det kan likevel forekomme at et og annet kort ikke er registrert i EVA Admin. Får man da en slik feilmelding ved overføring fra EVA Jobbstyring, må man ta kontakt med brukerstøtte via hjelp@valg.no

Kortet kan selvsagt også benyttes til pålogging med ID-porten for både EVA Admin og EVA Skanning.

Buypasskort.jpg
 


 

Se også:

Innlogging EVA Skanning

EVA Jobbstyring​

Feilsøkingstips ved signering av tellefil og/eller overføring


 


Skrevet ut den 24.01.2020 03:26:25