Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Tips til kommuner som benytter EVA Skanning


Benytt ALT+TAB

EVA Skanning inneholder 4 underapplikasjoner. Når du benytter kioskmodus, har du ingen mulighet til å gå tilbake til et skrivebord. Du har bare tilgang til de 4 applikasjonene. Dersom du skal bytte mellom applikasjonene, trykk på ALT+ TAB samtidig og du får opp vinduene og kan skifte mellom disse.

Du får ikke frem alle funksjoner i vinduet for skjerm nr 2.

EVA Stikkprøver har en del begrensninger i utformingen i kioskmodus, blant annet er den ikke dynamisk mot ulike skjerminnstillinger for skjerm nr 2. Da kan det oppstå en situasjon hvor skjerminnstillinger begrenser muligheter. For å løse dette, må du dra ut kobling mellom pc og skjerm. Endring av skjerminnstillinger må skje via skjerm.

Mellomrom i strekkodefeltet

Både i EVA Skann og EVA Stikkprøve benyttes det strekkodeleser. Noen ganger skanner du strekkoden, men ingenting skjer. Sjekk om det er et mellomrom i starten av feltet. Merk at det tar noen sekunder fra skanning av strekkoder og til neste vindu åpner seg.


EVA Skann:

Ingen kontakt mellom skanner og EVA Skanning

Mer informasjon finner du på siden: Feilsøkingstips - får ikke kontakt med skanner eller skanner starter ikke


Mat skanner med pene bunker

Legg inn alle sedlene samme vei (med unntak av punktet under), bank bunken slik at de ligger pent opp på hverandre og pass på å legg bunken helt inn slik at skanner lettere får tak i sedlene.

Snu avkryssingsstemmesedlene ulike veier før skanning

Avkryssingsstemmesedler med blindeskrift kan skape utfordringer ved skanningen, som for eksempel papirkrasj, eller såkalt "double feed​". Når to eller flere avkryssingsstemmesedler ligger etter hverandre i bunken, gjør blindeskriften det slik at de fester seg i hverandre og skanneren drar inn flere ark samtidig.

Hvis du har mange slike stemmesedler, kan det være nyttig å snu stemmesedlene, slik at de ikke ligger samme vei. Legg de gjerne mot hverandre (med punktskriften mot hverandre). EVA Skanning vet hva som er opp ned på seddelen og vil snu de rett vei i systemet.


EVA Jobbstyring:

Slett telling om du har problemer med skanning

Har du startet en telling og fått problemer med kontakt mellom PC og EVA Skanning, så kan dette problemet henge på tellingen som er startet. Slett tellingen og start på nytt.

Overføring til EVA Admin feiler

Dersom du får feilmelding eller problemer med overføring, finner du utfyllende informasjon på siden:

EVA Verifiser:

Hvorfor er denne kommet til verifisering?

Sjekk alltid hele stemmeseddelen, dersom det ikke er åpenbart hva som årsaken til at seddelen ikke er kommet til verifsering

En kandidat med langt navn kommer til verifisering

Kandidater med flere enn 24 tegn går alltid til verifisering. Det er satt en sperre på 24 tegn i EVA Skanning og 30 tegn for listeforslag.


​Feilmeldinger pga buypass eller ved overføring til EVA Admin


Ingen godkjent foreløpig telling

Dersom det ikke foreligger en godkjent foreløpig telling i EVA Admin ved overføring av endelig telling, så vil du få en feilmelding ved overføring.

Feilmeldinggodkjent.JPG


Pålogging utgått på tid

Hvis du har vært kontinuerlig pålogget EVA Jobbstyring over en veldig lang periode (24 timer), så vil du ikke få lov til å overføre telling til EVA Admin. Du må da avslutte EVA Jobbstyring og logge på på nytt.

Feilmelding-24t.JPG

Teknisk feil 


Ved denne feilmeldingen har vi ingen kjent årsak til hvorfor overføringen feilet. Teknisk personell må undersøke nærmere hvorfor den feilet.​

1 Feil ved overføring.JPG


​Signering med buypass kort «Finner ikke sertifikatet ditt»

Hvis du ikke har buypass stasjonen koblet til PC, eller du ikke har satt inn buypass kortet vil du ikke kunne overføre endelige tellinger eller lagre de som filer. Du vil da få denne meldingen.

buypass.jpg

Får beskjed om at serienummer ikke er registrert

Buypass-sertifikatenes serienummer må være registrert i EVA Admin. Dette skal skje automatisk via Valgdirektoratet og Buypass, men endres oppsett med tanke på valgansvarlig i en kommune kan det ta en periode før databasen er oppdatert. 

sserienummer.jpg

For å få lagt inn serienummeret manuelt må du ta kontakt med support. Du vil da bli bedt om gjøre følgende:

 • På startmenyen i Windows, skriv "Administrasjon". Åpne dette programmet.
 • Personens sertifikater skal da ligge i listene i Administrasjonsprogrammet

serienummeradm.png

Dobbel-klikk på et av sertifikatene, velg så fliken Detaljer. Velg så Emne, og der skal man finne både serienummer og personens navn

serenradm2.png

Oppgi dette serienummeret til personen du har kontakt med på support


Beskjed om å sette inn annen persons buypass kort ved signering

Hvis PC som buypass stasjonen er koblet til har vært i dvale modus, eller buypass stasjonen har blitt fjernet og lagt til igjen med ny bruker kan du få denne meldingen når du forsøker å gjøre en overføring.

signering.jpg

Når en ny overføring fortas vil du få informasjon som dette i EVA Jobbstyring:

OVERFØRING.jpg

Om overføringen ikke lar seg gjennomføre etter at buypass stasjonen er koblet til på nytt og ditt personlige buypass kort er lagt inn i stasjonen. Kan du gjøre følgende:

 • Åpne sertifikatbehandling i Windows: Åpne kjør-dialogen (for eksempel ved å trykke Windowstast+R), skriv inn "certmgr.msc"
 • I sertifikatbehandling: Åpne folder Personlig, åpne så folder Sertifikater
 • I høyre del av sertifikatbehandling skal du nå se to stykk sertifikater som tilhører den personen hvis buypass-kort er fjernet
 • Merk de 2 sertifikatene og trykk "Delete" (slett sertifikatene)
 • Prøv så overføring på nytt i EVA Jobbstyring 

Får ikke kontakt med skanner eller skanner starter ikke

Første gang du logger inn i EVA Skanning må du velge skannermodell før du kan ta til med skanning. 

Når din skanneren er koblet korrekt til EVA skanning og er klar til skanning ser man følgende symbol (grønt USB pinn) i listen ved modellnavnet til skanneren:

skanner.jpg

Hvis dialogboksen er uten grønn USB pinn, som under, mangler du kontakt med skanner

skanner2.jpg

 • Sjekk at skanner er slått på 
 • Sjekk at USB kobling er korrekt plugget inn på PC og på baksiden av skanner


Feilmelding om ReadSoft


Enkelte kommuner har opplevd å få feilmelding nr 4000 fra Readsoft under skanning, slik at du ikke kommer videre i skanningen.

Du må slette stemmesedlene som er skannet og slå av og på skanneren. Noen tilfeller er det også behov for å slette kassen i jobbstyring og starte på nytt.

skann2.jpg Andre årsaker til at skanner ikke har kontakt med pc:

 • Har du hatt en pause fra skanning, kan skanner ha gått i dvale og du får ikke kontakt. Logg av og på EVA Skann.
 • For Canon-skannere: Sjekk at den fysiske bryteren «Count only» på skanneren ikke er slått på (skal IKKE lyse)
 • Sjekk forøvrig at skanneren er i normal modus og at ingen brytere er slått av eller på ved en feil
 • Dersom de overstående punktene ikke løser problemet, restart PCen.
 • Neste steg er å ta kontakt med skanner leverandør for å få verifisert at skanneren kommunikasjonsmessig- og teknisk sett fungere som den skal.


Håndtering av rettelser når stemmeseddel er ukjent i EVA Verifiser

I enkelte tilfeller oppstår en situasjon hvor EVA Verifiser ikke gjennkjenner hvilket parti stemmeseddelen tilhører, slik at verifiserer må legge hente opp navn på parti og hake av for at seddelen skal kontrolleres for rettelser. 

På grunn av en feil i EVA Verifiser, så vil det være behov for visuell kontroll av rettelser og slengere. Selv om verifiserer får opp den grønne boksen som sier at verifisering er fullført, så er ikke rettelsene på stemmesedlene tatt med. Dette gjelder i de situasjoner hvor seddel med kandidatnavn ikke gjenkjennes under skanning.


Fremgangsmåte


Sjekk hele stemmeseddelen og velg korrekt partinavn i nedtrekkslisten:

steg1Verifisering01.PNG 


Hak av for at seddelen skal sjekkes for rettelser:

steg2Verifiser-seddelnr.JPG

Her ligger feilen i EVA Verifiser. Selv om du haker av for rettelser, så gjennomfører ikke EVA verifiser ny verifisering av rettelser. Du må derfor gjennomføre dette manuelt.

Klikk på knappen "Videre":

steg3Verifiser-seddelnr.JPG

Du kan nå visuelt vurdere personstemmer og slengere ved å trykke påde blå pil- knappene oppe til venstre i verifiseringsbildet:

Antall sider du kan bla i, er avhengig av type stemmeseddel. Om stemmeseddelen er en-falset eller to-falset, og hvilket valg du arbeider med.

steg 4Verifiser-seddelnr.JPG 
Administrer opptellinger

 

"Administrer opptellinger" er siden hvor opptellingsarbeidet bør administreres. Den gir en oversikt over alle opptellingskategorier og hvor langt opptellingsarbeidet har kommet. Man navigerer direkte til hver av opptellingkategoriene ved å klikke på "Vis" til høyre for opptellingskategorien. Knappen som tar deg til rapporterting til media gir også fortløpende beskjed når du må rapportere til media.

Kommuner som teller manuelt vil måtte legge inn telleresultatene manuelt i EVA. For kommuner som skal skanne vil tallene lastes inn direkte fra skanningløsningen. Uansett opptellingsmåte må kommunene ta stilling til om opptellingsresultatet kan godkjennes, eller må forkastes og telles på nytt.

Skjermbilde 2017-02-13 kl. 16.15.49.png
​Oversikt over tellinger

Hvordan valgtingsstemmer ordinære skal telles avhenger av kommunens opptellingsmåte. Dette vil gjenspeiles i oversikt over tellinger ved å trykke på pilen foran opptellingskategorien Valgtingsstemmer ordinære.  

- Dersom kommunen teller sentralt samlet, vil man kun legge inn en urnetelling fordelt på de ulike kretsene, mens resten vil telles samlet.
- Dersom man teller sentralt - fordelt på krets, eller lokalt - fordelt på krets vil man foreta opptelling fordelt på krets for urnetelling, foreløpig og endelig opptelling.


​Behandle skannet forkastede stemmesedler

Når en stemmeseddel blir foreslått forkastet i verifiseringen blir bildet av denne stemmeseddelen overført til EVA Admin sammen med telleresultatet fra denne kretsen/tellekategorien.

Det er valgstyret som formelt skal behandle de foreslått forkastede stemmesedlene.

Endelig telling må være godkjent før du får behandle de skannede forkastede stemmesedlene. ​

Bruker du menypunktet Administrer opptellinger har du til enhver tid oversikt over hvilke tellinger som ikke er godkjent/er godkjent og hvilke kategorier/kretser som har foreslått forkastede stemmesedler.

Det er også mulig å velge den enkelte tellekategori under Legg inn stemmetall for, samt menypunktet Behandle skannet forkastede stemmesedler under Forkastelser.

I denne beskrivelsen blir Administrer opptellinger benyttet.

Administrer opptellinger.JPG

I bildet under er det overført tellinger for forhåndsstemmer ordinære. Foreløpig og endelig telling er godkjent *), Etter at endelig telling er godkjent kan de 3 forkastede stemmesedlene behandles av valgstyret ved å klikke på lenken Forkastede under kolonnen Handling.
Det er 3 stemmesedler som er foreslått forkastet i skanningen. Godkjenning av tellinger er lik uansett tellekategori/krets eller om man teller manuelt eller skanner. Se eksempel her.

*) Husk at det er i godkjenningsbildet ved foreløpig telling forhåndsstemmer ordinære at en skriver inn det antall stemmer som skal legges til side for å telles sammen med Sent innkomne forhåndsstemmer. Når en overfører en telling fra Skanning til Admin låses feltet slik at det ikke skal være mulig å endre på tallene manuelt, men dette feltet vil ikke bli låst da det må legges inn tall manuelt her. Les mer her

  

administrer forkast.png

Når du klikker på lenken Forkastede får du opp vinduet nedenfor.
Her er en oversikt over de stemmesedlene som er foreslått forkastet i skanning på Forhåndsstemmer ordinære. I tabellen Foreslått forkastede er en oppsummering av antall som er foreslått forkastet med årsak. 

 

 

pasted_image_at_2017_05_29_02_37_pm.png

Hvis stemmeseddelen ikke skal forkastes likevel og godkjennes skal stemmeseddelen fordeles på parti eller blank som du ser nede til venstre i vinduet.

I tabellen til høyre under forkastede stemmesedler er hver enkelt stemmeseddel listet opp. Klikker du på den første lenken (tallet) som står framfor forkastelselsgrunn, får du opp stemmeseddelen som er foreslått forkastet og overført fra skanning sammen med telleresultatet. Du kan se stemmeseddelen fra begge sider.

pasted_image_at_2017_05_29_02_38_pm.png

Klikker du på den andre lenken (Endre) som står etter forkastelsegrunn, kan du endre forkastelsesgrunn eller godkjenne stemmeseddelen som en gylding stemmeseddel. Hvis stemmeseddelen godkjennes må det også velges parti og om det er en rettet eller urettet stemmeseddel.  

pasted_image_at_2017_05_29_02_39_pm.png

Når alle de foreslått forkastede stemmesedlene er gjennomgått, klikker man på Godkjenn helt nederst på siden.

Ved er stortingsvalg har fylkeskommunene lenken Registrer rettede stemmesedler aktiv og kan klikke på den om det er aktuelt å oppheve en forkastet stemmegivning og foreta rettinger på stemmeseddelen. Dette er vinduet for å manuelt registrere endringer som er foretatt på stemmeseddelen.

Når de forkastede stemmesedlene er godkjent kan du gå tilbake til vinduet for Administrer opptellingn og du ser du har fått grønne haker for rekken for forhåndsstemmer ordinære..

17 Oversikt over tellinger.JPG


​​EVA Jobbstyring -  administrer skanning

Hovedfunksjonene til EVA Jobbstyring er å starte, overvåke, avslutte og overføre tellinger.

EVA Jobbstyring benyttes for å administrere skanning og opptelling av stemmesedlene.  Valgkonfigurasjonen fra EVA Admin er utganspunktet for oppsettet i EVA Jobbstyring, som for eksempel om kommunen teller samlet eller kretsvis, navn på kretser og opptellingskategorier.

1. Start EVA Jobbstyring

 EVA Jobbstyring 256.png

2. Klikk Logg inn med ID-porten

3. Bekreft sertifikat, velg innloggingsmetode, og deretter hvilken valg du skal telle. For mer detaljer om innlogging, se egen artikkel i brukerveiledningen.

4. Hovedbildet i EVA Jobbstyring viser opptellingskategoriene i faner. Fanen som er aktiv er hvit, mens de andre fanene er sorte.
I noen tellekategori kan man filtrere hvilke kretser man vil se. Dette er en funksjon som er mest aktuell for større kommuner og fylker. Filtreringen gjøres ved å skrive i tekstboksen som man ser på bildet under. Trykker man på "Tøm" nullstilles filteret, slik at man får tilbake visning av alle kretsene.

Her er det fanen Valgtingsstemmer ordinære som er aktiv:
jobbstyring_tellekategorier.PNG

Starte telling

1. Klikk på fanen for kategorien som skal telles (i dette eksempelet "Forhåndsstemmer ordinære")

2. Klikk på Start endelig telling
Startendeligtelling.PNG

Foreløpig telling gjennomføres manuelt og legges manuelt inn i EVA Admin. I EVA Skanning er det ingen tekniske hindringer fra å gjøre endelig telling før man gjør en foreløpig telling, man kan i prinsippet gjøre mange endelige tellinger i EVA Skanning. Det er likevel ikke mulig å overføre en endelig telling til EVA Admin, før valgansvarlig har lagt inn og godkjent den foreløpige tellingen. Det er først når man overfører tellingen til EVA Admin og godkjenner den, at tellingen blir en del av valgresultatet.

3. Etter at man har klikket på "Start endelig telling" er kassen klar for å telles med hjelp av applikasjonen EVA Skann. Lenke til brukerveiledning for EVA Skann

10 Avventer registr av første strekkode.JPG
 Slik er bildet i EVA Jobbstyring når kassen er klar for telling med EVA Skann.

5. Når kassen(e) er ferdig skannet vil man i EVA Jobbstyring kunne se at statusen for den aktuelle kassen er oppdatert. Informasjonen i EVA Jobbstyring oppdateres hvert halvminutt. For å være sikker på at du ser oppdatert informasjon, kan du selv trykke F5 for å tvinge en oppdatering. Du vil få en oversikt over antall stemmesedler som manuelt må verifiseres. Lenke til brukerveiledning for EVA Verifiser

til_verifisering.PNG
 Slik er bildet i EVA Jobbstyring når kassen inneholder stemmesedler som manuelt må verifisers. Knappen Slett tellingen er aktivert dersom det er behov for å slette telling og starte på nytt.

6. Når kassen er ferdig verifisert i EVA Verifiser, endres status til "Klar for ferdigstilling" og knappen "Ferdigstill telling" har blitt blå. Først når du har status "Klar for ferdigstilling", så er kassen klar for en evt. stikkprøve.

Ferdig_verifisert.PNG

6. Når du klikker på knappen "Ferdigstill tellingen" er  tellingen ferdig. Filen med resultatet er klar for å overføres til EVA Admin. Knappen "Slett tellingen" er deaktivert, det er ikke mulig å slette tellingen.

Knappen "Start endelig telling" blir igjen synlig. Denne benyttes dersom det er behov for ny telling, for eksempel dersom det er avvik mellom foreløpig telling og valgstyret ønsker ny maskinell telling. Det er ikke mulig å starte flere tellinger i samme opptellingskategori.

overfortelling.PNG

Under menyen "Overføring til EVA Admin"  finner du tellinger som er klar til å overføres. Ved å klikke på tellingen får man opp et kort sammendrag av tellingen samt noen valg.

7. Når man overfører telling til EVA Admin vil man bli bedt om å taste inn PIN-koden til det Buypass-kortet som står i kortleseren knyttet til datamaskinen. Alle tellefilene må signeres med et personlig buypasskort. Les mer om buypasskort.

8. Når overføring er utført vil det i Statusfeltet stå "Ferdig", samt dato og tidspunkt for når tellingen ble overført. Merk at overføringen kan ta noen sekunder å fullføre. Hvis overføringen tar veldig lang tid eller det av andre forhold er vanskelig for EVA Jobbstyring å sjekke status på overføringen, så er det greit å sjekke menypunktet Administrer opptellinger i EVA Admin for å se om tellingen er overført. 

Se også:

Innlogging EVA Skanning

Skanning av stemmesedler

Verifisering av stemmesedler​

Feilmeldinger ved overføring til EVA Admin​

Nødmodus inkl. import av telleresultat i EVA Admin​


 


​EVA Skann - skanning av kasser med stemmesedler

1. Dobbeltklikk på ikonet til EVA Skann som ligger på skrivebordet

EVA Skann 256.png 


2. Velg skannermodell, det skal være et grønt minnepennikon på skanner som er koblet til. Dersom dette mangler, slå av og på pcen.
Teknisk personell skal ha testet at skanner er fungerer etter installasjon, ta kontakt med din leverandør eller IT personale dersom du fortsatt har problemer.
Skannervalg.PNG

3. Når du starter EVA Skann tar dette litt lenger tid enn for EVA Jobbstyring og EVA Verfiser. Det vil også "blinke" forbi en del vinduer mens programmet gjør seg klart. 
skann_oppstart.PNG

4. Klikk på Logg inn med ID-porten og fullfør pålogginsprosessen.

5. Under ser du startbildet til EVA Skanning. Markøren står automatisk plassert i den første tekstboksen for å registrere strekkoden fra strekkodeleseren.

SkanningAvStemmesedler.png 

6. Les inn strekkodene med strekkodelseren 

Når den første strekkoden er lest, hopper markøren til neste tekstboks og stiller seg klar til å ta i mot neste strekkode

skanning_registrere_strekkode_nestePNG.PNG

7. Når siste strekkode er lest går systemet automatisk videre til et informasjonsbilde for kassen. Her får du oversikt over hvilken kasse det er, hvor mange kasser det er totalt, hvilke kommune, krets, tellekategori, hvilket valg det er og hvilken telling det er.  Merk at hvis tellingen ikke er igangsatt i EVA Jobbstyring eller av en eller annen årsak ikke klar, vil man få melding om dette umiddelbart, og man blir stående i registrer strekkode-bildet.


8. Klikk Start skanning, og skanningen vil starte etter ganske kort tid.

skanning_kasse_oversikt.PNG

Når skanningen pågår vil en se skifte av stemmesedler i høyre del av vinduet etter hvert som sedlene leses av skanneren.
skanning_pågår.PNG

9. Når det er tomt for sedler i innskuffen på skanneren får man flere valg. En kan da velge å legge flere sedler i innskuffen og "Skann flere sedler fra samme kasse", eller man kan klikke på "Alle sedlene i kassen er skannet", og kassen lagres. Trykker man på "Slett alle skannede sedler i kassen og skann på nytt" slettes innholdet i kassen og man kan/må skanne kassen på nytt.

skanning_ferdig_med_bunken.PNG
Hvis man ved et uhell trykker på "Skann flere sedler i kassen og skann på nytt" og likevel er ferdig med kassen, kan du i neste feilsituasjon avbildet under trykke "Fortsett skanning". Du vil da få opp "Ferdig med skanning av bunken"-dialogen igjen (avbildet over) og kunne avslutte kassen denne gangen.

skanning_innskuff.PNG

10. Har du ikke flere stemmesedler som skal skannes, så klikk "Alle sedlene i kassen er skannet"

Kassen avsluttes og lagres, og EVA Skann stiler seg klar til å lese neste strekkode.

 

Avbryt skanning

Hvis man av en eller annen grunn må stoppe skanningen som pågår kan man trykke på knappen "Avbryt skanning" . Denne funksjonen stopper skanningen umiddelbart og sletter kassen du har skannet.

skanning_avbryter.PNG

Sette en kasse som tom

Det er to måter å sette en kasse som tom. Den ene er i EVA Jobbstyring og den andre er i EVA Skann.

I EVA Skann: hvis du har strekkodelappen kan du lese den inn med strekkodelseren i EVA Skann. I infoskjermen om kassen, trykk på "Registrer som tom kasse".

Kassen er nå registr som tom - EVA skann.JPG
Du får opp et varsel som bekreftet at kassen er registrert som tom. 

 

Papir​​​krasj

Når det oppstår papirkrasj eller dobbelmating av papir i skanneren stopper den opp og viser følgende melding:

 

skanning_problemer.PNG

Som regel må man gjøre følgende:

- Undersøk hva som er den sist skannede seddelen. Denne er avbildet på skjermen. Undersøk feks seddel-id feltet på skjermen ved å bruke zoom-funksjonen:

2 Forstørr Seddel-ID.jpg

- Åpne så lokket på skanneren
- Dra ut alle sedler som: er på vei inn, ligger i skanneren eller er på vei ut av skanneren
- Legg tilbake i innskuffen de som kom inn i skanneren "etter" den sist registrerte seddelen. Fordi skanneren har en viss forhåndsbufring av sedler (for å få høy hastighet), så vil potensielt noen sedler kunne ligge i utskuffen eller delvis inni skanneren og likevel ikke være registrert av EVA Skann. Disse må da legges tilbake i innskuffen.

- Lukk lokket på skanneren, og trykk på "Start igjen etter sist skannede seddel"


Se også:

Innlogging EVA Skanning​

Brukere og roller i EVA Skanning​

Jobbstyring EVA Skanning

Utskrift av strekkodelapp​EVA ​​​​​​​Verifiser -  manuell verifisering av stemmesedler

 

Stemmesedler tolkes maskinelt under skanning. EVA Skanning inneholder forretningsregler som samsvarer med valglov og valgforskriften. Dersom EVA Skann ikke klarer å tolke en stemmeseddel entydig, sendes den videre for manuell vurdering i EVA Verifiser. Forretningsreglene finner du i systemdokumentasjonen for EVA Skanning. 

Årsaker til at stemmeseddel sendes til EVA Verifiser kan blant annet være:

 • mangler stempel
 • vansker med å tolke velgers håndskrift
 • vansker med å tolke de ulike feltene som leses i skanning
 • usikkerhet rundt rettinger gjort på stemmeseddelen

De utpekte ansvarlige i rollen må være godt kjent med valglov og forskrift. I EVA Verifiser skal valgmedarbeiderene vurdere stemmeseddelen og foreta rettinger manuelt før den godkjennes. Dersom stemmeseddelen vurderes som at den skal forkastes vil den sendes videre til valgstyret for behandling av forkastelser.1. Start EVA Verifiser

EVA Verifiser 256.png 

2. Påloggingsprosess til EVA Verifiser er lik som ​​​​for eksempel EVA Jobbstyring. Først identifiser deg gjennom ID-porten, velg deretter valghendelse som skal verifiseres.​​

3. Startbildet for EVA Verifiser kan deles i to kolonner: 
 • I kolonnen til venstre "Sedler som må verifiseres", ser man en oversikt over kasser og hvor mange sedler som gjenstår å verifisere i hver kasse. Listen er sortert.
 • I kolonnen til høyre "Sedler som er ferdig verifisert" ser man en oversikt over hvilke sedler og hvilke kasser som er verifisert av deg. Verifiserer velger en kasse i venstre kolonne og starter med å verifisere alle sedlene fra kassen. Når alle stemmeseldlene som kom til manuell verifisering er ferdig verifiser, kan du returnere til startskjermen, og se at kassen er flyttet over til høyre kolonne. Avbryter man midt i en kasse og returnerer til startsiden, vil kunne oppleve at man ser samme kasse i venstre kolonne og i høyre kolonne. 

Bruk F5 eller trykk på Valglogoen for å oppdatere informasjonen på startskjermen.

verifisering_start.PNG

verifisering_start_ferdigverifisert.PNG

Kassene fortsetter å være i kolonne "Sedler som er ferdig verifisert" helt til tellingen er ferdigstilt. Det vil si at man har mulighet til å gjøre om på "sine" verifiserte sedler helt til ansvarlig for EVA Jobbstyring har ferdigstilt tellingen.
Systemet lar flere brukere verifisere innenfor samme kasse. Er det flere som verifiserer kan de oppleve at i en kasse verifiserer operatør 1 stemmeseddel 1, 3, 7 og 14 mens operatør 2 verifiserer seddel 2, 4, 5, 6 og så videre. Verifiseringsoperatøren må derfor ta stilling til hvilken kasse som det skal plukkes sedler fra i startskjermen. Dette er spesielt nyttig hvis man ønsker en viss prioritering i opptellingssenteret (feks at man gjør ferdig en spesiell krets før en annen osv).

Merk at det er ingen funksjon i EVA Skanning for selve prioritering av kasser, dette foregår utelukkende som en manuell rutine eller ved direkte kommunikasjon mellom medarbeiderne i opptellingssenteret. Kommune og fylkeskommune må selv lage en rutine for hvordan de ønsker å gjennomføre prosessen i EVA Verifiser.

Hver seddel blir låst til operatøren når den dukker opp på skjermen. Husk derfor på at du fullfører verifiseringen før du forlater maskinen eller at man går eksplisitt tilbake til startbildet i EVA Verifiser, som man kan gjøre hele tiden ved å klikke på valgikonet. 

Etterhvert kan det bli mange kasser liggende til verifisering og det kan bli vanskelig å finne den ene kassen du skal prioritere å verifisere. Da kan du bruke feltet over "Sedler som må verifiseres" til å filtrere listen. 

4. Når du er ferdig med å verifisere alle sedlene i én kasse kommer du til et skjermbilde der du har følgende valg:

 • "Fortsett med verifisering av neste ledige seddel": Da fortsetter man med neste ledige seddel fra den første kassen som har noe som verifiseres. Er det ingenting å verifiserer kommer du tilbake til startsiden
 • "Gå til startsiden for å velge sedler fra en bestemt kasse": Du blir tatt til startsiden kan velge selv hvilken kasse du vil verifisere fra.
 • "Tilbake til sist verifiserte seddel": Tar deg umiddelbart tilbake til den siste seddelen du verifiserte - i tilfelle du ville ta en ekstra gjennomgang. 

verifisering_ferdig_med_kasse.PNG

Verifisering av stemmesedler

Første gang man verifiserer en seddel kommer det opp et skjembilde med informasjon om hurtigtaster. Dette er tips for hvordan bruke tastaturet i stedet for musen i verifiseringen. Systemet er optimalisert for god tastaturbruk, som er en fordel både med tanke på effektivitet og ergonomi. Når man lærer seg bruken av disse knappene går verifiseringen veldig effektivt. Det anbefales at man bruker litt tid på å sette seg inn i disse snarveiene.

Dette tipsbildet kommer opp helt til du velger "Ikke vis denne meldingen igjen". 

verifisering_verifiseringstips.PNG

Hovedbilde for verifiseringen

​Verifiseringsbildet er to-delt. Verifiseringsapplikasjonen vil hele tiden vise den delen av seddelen som trenger verifisering, så lenge det er noe igjen på seddelen som trenger verifisering. Når operatøren har fullført alle verifiseringsoppgavene, kan man trykke "Neste" for å gå til neste seddel.

Verifiseringen foregår i en "systemflyt", hvor man automatisk blir ledet til neste felt som EVA Skanning forventer er neste steg i verifiseringen. Samtidig kan man hele tiden bryte ut av denne "systemflyten" og gjøre andre endringer. Ønsker man å gå inn i "flyten" igjen, kan man feks trykke på F12-tasten på tastaturet, eller trykke med musen på Status-lenken. 

Stemmeseddelen blir delt opp i "sider". Med sider mener man her de forskjellige delene av seddelen, altså stempelsiden, seddelnummer/partisiden, personstemmesidene, slengersiden osv. Antall sider og hva de inneholder varierer selvsagt etter hvilket valg man teller og hvordan seddelen faktisk ser ut.

I venstre del av vinduet er selve redigeringsfeltene for den delen av seddelen som trenger verifisering.

I høyre del av vinduet ser man et bildeutsnitt som skal gi operatøren et grunnlag for å treffe beslutning. 

 blank-steg2-verifisering-helskjerm.JPG

Eksempelet over viser hvilke funksjoner som benyttes under manuell verifisering

 1. Antall sider av stemmeseddelen som vises i EVA Verifiser. Antallet øker, dersom du velger at stemmeseddelen er en gyldig stemmeseddel. Her kan man manuelt klikke seg mellom sidene og gjøre endringer hvis det er ønskelig/nødvendig. 
 2. Status for den bestemte stemmeseddelen. Status er enten Påbegynt eller Ferdig Verifisert
 3. Nedtrekksliste som inneholder valglister som stiller til valg i valgdistriktet eller alternativet blank stemmeseddel
 4. Dersom stemmeseddelen ikke er en gyldig stemmeseddel, kan du forkaste denne med disse tre alternativene. Det fjerde alternativet med at stemmeseddelen mangler stempel, blir synlig når dette er aktuelt.
 5. Når stemmeseddelen er ferdig verifisert blinker "Neste" knappen i nederste del av vinduet.
 6. Klikk på boksene og du kan snu stemmeseddel, zoome inn og ut
 7. Du kan se nærmere på stemmeseddel i eget vindu. I dette vinduet er det flere funksjoner for å kunne se nærmere på stemmeseddelen. Har man to skjermer når man verifiserer, kan man plassere dette vinduet i den ene skjermen så har man hele tiden bildet av hele seddelen tilgjengelig. Bildet av seddelen vil byttes ut når man går fra seddel til seddel.
 8. Lenken viser stemmeseddelens plassering i kassen dersom det er behov for å leite opp stemmesedddelen
 9. Antall stemmesedler for kassen som er til verifisering og nummer i rekken for de som er til verifisering 
   
Eksempel under viser slengerside under kommunestyrevalg:

5 Hovedbilde - verifisering.JPG

Eksempel på renummerering og stryk under stortingsvalg:


Øverst i vinduet finner man informasjon om hvilken kategori eller krets man verifiserer, og hvilken kasse det er. Rett til høyre for dette igjen finner en informasjon om hvem som er pålogget, hvilken kommune/fylke en teller/verifiserer for og hvilket valg det gjelder.

user.png

Når stemmeseddelen er ferdig verifisert kommer dette tipset opp inntil du eventuelt velger å skjule det. 

verifisering_seddelen_ferdig_verifisert.PNG 

Angre​​mulighet

Gjør man en feil, er det mulig å klikke seg tilbake til sedler du allerede har verifisert. Dette gjelder kun de sedlene du selv har verifisert​, og den muligheten er kun tilgjengelig fram til tellingen ferdigstilles i EVA Jobbstyring.

Zoom i verifi​seringen

Når en stemmeseddel kommer opp til verifisering får man et bilde av stemmeseddelen i høyre del av vinduet. Når man peker på stemmeseddelen (av og til må en klikke for å aktivere) vil det nederst i høyre hjørne framkomme tre ikoner som representerer zoom-funksjonaliteten.

Ikon nummer 1 - Flytte på stemmeseddelen i vinduet
Ikon nummer 2 - Kan klikke ned og dra en firkant rundt området en ønsker å zoome inn - standardinnstilt på at denne er aktiv
Ikon nummer 3 - Tilbakestille stemmeseddelen. Det vil si at en ser hele seddelen i vinduet.

1 Søkefokus.JPG

Vis seddel i eget vindu

Når man får en stemmeseddel til verifisering får man under bildet av stemmeseddelen i høyre del av vinduet en lenke som heter "Vis seddel i eget vindu". Når en klikker på denne får man opp stemmeseddelen i et eget vindu.  Merk at den anbefalte arbeidsmodusen når det gjelder verifisering er at man alltid bør se på hele seddelen ved eventuell verifisering. 

5 Vis seddel i eget vindu.jpg

Øverst i høyre hjørne er et eget panel med funksjoner for å se nærmere på stemmeseddelen. I tillegg til tidligere nevnte funksjoner kan du her rotere, samt snu og vende på stemmeseddelen.

6 Vis seddel i eget vindu.JPG

Panel med zoom funksjoner

7 Panel knapper.JPG

Rullelinjen (slider) brukes til å rotere på seddelen 

8 rotere.JPG

Knappene med + og - på brukes for å zoome inn og ut. Klikk først på knappen, deretter det stedet i dokumentet du vil zoome på.

9 pluss og minus - zommet inn.jpg

10 Vis andre siden av seddelen.JPGMed denne knappen kan du vende/snu stemmeseddelen.

Ukjent stemmeseddel

Hvis skanneren ikke gjenkjenner stemmeseddelen kommer det opp en melding med spørsmål om det er en gyldig stemmeseddel. Siden skanningen er basert på å gjenkjenne visse deler av seddelen, så kan det hende at trykte sedler ikke blir gjenkjent, feks hvis det er smuss på seddelen eller at seddelen har blitt brettet eller skannet skjevt osv inn i skanneren. Ikke trykte stemmesedler som A4-ark eller andre, vil ALLTID komme til verifisering i endelig telling. 

Når seddeltypen er ukjent må verifiserer ta stilling til alle aspektene ved seddelens gyldighet.

For at det skal være en gyldig stemmeseddel må det framkomme hvilket parti vedkommende stemmer på og hvilket valg stemmen tilhører, i tillegg til at den må være stemplet. Hvilket valg og hvilket parti må selvsagt også stemme overens med det valget som telles til enhver tid. 

Denne melding kommer hver gang systemet har oppdaget en ukjent seddel, inntil du velger å skjule meldingen.

1 Er dette en gyldig stemmeseddel.JPG

Ved en ukjent stemmeseddel får man i høyre del av vinduet opp både forside og bakside av stemmeseddelen/arket som er skannet. Det første spørsmålet er om det finnes stempel på stemmeseddelen. Svarer du Nei blir stemmeseddelen forslått forkastet med årsak manglende stempel. 

I eksempelet på bildet under har stemmeseddelen stempel, så man klikker "Ja" på riktig stempel

2 Hele seddelen både forside og bakside - stempelspm.JPG

Neste punkt på verifiseringen av en ukjent seddel er å ta stilling til parti:

verifisering_ugyldig_seddelnummer1.PNG

Sjekke seddelen for rettinger? (er du usikker på hva du skal svare her, trykk informasjonsknappen og les teksten)
verifisering_ugyldig_seddelnummer2.PNG

Sideantallet i øvre venstre hjørne endrer seg ettersom man velger parti. Svarer man "Ja" på sjekke rettinger, må man legge inn eventuelle personstemmer/renummereringer/stryk. Tilgjengeligheten for dette valget varierer selvsagt basert på hvem som teller, hvilket valg, og hvilken telling det er. Feks vil man som kommune ved stortingsvalg ikke ta stilling til renummereringer og stryk, og dermed heller ikke få valget om å "sjekke rettinger".

Automatisk verifisering

Ved Stortingsvalg vil man som fylke kunne oppleve å få følgende dialog når man verifiserer sedler:
verifisering_auto_verifisert.PNG

Slik vil seddelen vises i verifisering:

verifisering_seddel_oversikt.PNG

Denne funksjonen er laget for å avhjelpe situasjoner der parti/stemmeseddelnummer ikke kunne leses, og velgeren hadde gjort renummereringer og strykninger. Systemet vil ikke vite hvor mange kandidater osv det er på listen før verifiseringsoperatør bestemmer seg for parti. Når operatøren derimot har bestemt seg for parti, så kan systemet eventuelt automatisk verifisere informasjonen angitt i renummereringsfeltene. Merk at operatøren må alltid lagre seddelen i etterkant ved å trykke "Neste". Dette betyr også at operatøren har en mulighet til å eventuelt se over endringene en gang til. 


Tips! Den runde prikken med i

På enkelte menyer er det en rund prikk med en "i" i, dette er tips og kan gi deg god informasjon.

10 ier på to plasser.JPG

For eksempel denne: Sjekke seddel for rettinger?
verifisering_info_sjekke_rettinger.PNG

Eller denne: Hvilke partier som stiller til valget

verifisering_info_partier.PNG

Bunkeplassering

Av og til kan man ønske å finne igjen papirseddelen for å ta den nærmere i øyensyn. Under bildet av stemmeseddelen i høyre del av vinduet er det en lenke som heter "Bunkeplassering". Da vil du få opp hvor i kassen denne seddelen mest sannsynlig ligger. Dette forutsatt at skanneroperatøren legger stemmesedlene i kassen igjen i den rekkefølgen de er skannet, så en viss disiplin i skanningen er påkrevd. Et annet tips kan også være å se på bildet av seddelen i fullskjerm og notere seddel-ID, som unikt identifiserer seddelen.

1 Uten stempel.JPG

2 Bunkeplassering.JPG


Blank stemmeseddel

EVA Skanning godkjenner alle blanke stemmeseddler maskinelt, forutsatt at stempel og seddelnummer er gyldig og kunne avleses. Blank stemmeseddel vil bare komme til verifisering dersom velger har skrevet noe på den. En helt ordinær blank stemmeseddel uten noen markeringer vil ikke komme til verifisering.

Det er viktig at man ser på hele stemmeseddelen før man eventuelt setter den til Blank stemmeseddel. For å se hele seddelen klikker man på lenken "Vis seddel i eget vindu" som finnes rett under bildet av stemmeseddelen, på høyre side av skjermen. Man vil i tillegg få en tilpasset beskjed på venstre side med instruksjoner hva man bør gjøre i dette tilfellet:

blank-warning.png


Stemmeseddel fra en annen kommune/fylke

​Velgere som stemmer i andre kommuner enn den de er hjemmehørende i, benytter gjerne en avkryssingsstemmeseddel for å stemme, men de kan også benytte trykte stemmesedler som er produsert for annen kommune eller fylke. Hvis partiet på seddelen stiller liste i din kommune/fylkeskommune tolkes dette under EVA Skann som en godkjent stemme for dette partiet. Eventuelle personstemmer, renummereringer og strykninger vil ikke bli tellende.

Hvis partiet derimot ikke stiller liste i din kommune/fylkeskommune, eller mangler stempel, vil den komme opp til verifisering, og du vil få opp alternative forkastelsesgrunner. I dette tilfellet vil verifiserer velge årsaken: "Parti/gruppe stiller ikke liste".

stiller ikke liste.PNG

Avkryssingsstemmeseddel

I vinduet under er et eksempel hvor EVA Skanning ikke har klart å tolke velgers intensjon på en avkryssingsstemmeseddel. Det er viktig å bruke "Vis seddel i eget vindu" for å kontrollere/sjekke hele seddelen.

1 Stopp v partiet ikke stiller.JPG

Stemmeseddel i "limbo"

Når en verifiseringsoperatør jobber med en bestemt seddel er denne seddelen låst til denne operatøren. Hvis verifiseringsprogrammet eller systemet av en eller annen grunn skulle brått bli avsluttet mens man har sedler oppe på skjermen til verifisering, eller at en på annen måte mister kontakten med programmet, havner den seddelen som stod oppe på skjermen i en slags limbo eller mellomtilstand i systemet. En slik seddel er ikke ferdig verifisert, men heller ikke klar til verifisering. 

Dette oppdager man gjerne når en kasse står med status "Til verifisering", og det er bare 1 seddel som er til verifisering, men du finner ikke denne kassen i EVA Verifiser. Den/disse sedlene må da låses opp. Denne operasjonen gjøres i EVA Jobbstyring.

1. Klikk på lenken til aktuell kasse

1 seddel til verifisering.JPG


2. Du får opp denne menyen med valget Lås opp/tilbakestill 1 sedler i verifisering. Klikk på lenken.

2 Lås opp tilbakestill seddel til verif.JPG


3. Du får opp denne bekreftelsen på at sedlene nå er låst opp / fristilt. Klikk Lukk

3 sedler låst opp fristilt.JPG


4. Når du nå klikker deg over til EVA Verifisering igjen og oppdaterer skjermbildet (F5) vil kassen ligge klar til verifsering.

4 1 seddel til verifisering.JPG


​Duplikate stemmesedler

Det er viktig at skanneroperatøren har kontroll på stemmesedlene og kassene som telles slik at man ikke mister kontroll på hvilke stemmesedler som er skannet og ikke skannet. Hvis en skanneroperatør gjør en feil i skanningen og for eksempel legger samme bunke inn i skanneren to ganger, eller at det på grunn av andre årsaker finnes duplikate sedler i tellingen, så har EVA Skanning en egen duplikatkontroll som vil kunne oppdage dette.

Duplikatkontrollen sjekker det såkalte seddel-ID feltet på stemmesedlene. Dette nummeret er et løpenummer slik at alle trykte sedler i Norge har unik seddel-ID. Hvis ikke seddel-ID feltet blir gjenkjent av skanneren, for eksempel på grunn av andre feil på seddelen som umuligjør gjenkjenning eller at papiret kommer skjevt inn i skanneren eller lignende, så vil ikke seddelen kunne oppdages i duplikatkontrollen. 

Hvis systemet oppdager at det er duplikater i en krets, kan man ikke gå videre til verifisering før man i EVA Jobbstyring har tatt stilling til duplikatene.

1. Klikk på Behandle duplikater
skanning_jobbstyring_oversikt_duplikater.PNG 
2. Du får nå noen valgmuligheter. Her må du ta stilling til hva du vil gjøre, og eventuelt undersøke hvorfor det har oppstått duplikater. Er det en skanneroperatør som har gjort en feil? Er det noen som har blandet sammen kassene? For å få den totale oversikten og se hvordan sedlene fordeler seg i kassene, så må du klikke på linken som indikerer dette.
skanning_jobbstyring_duplikat_behandle.PNG
3. Hvis du velger å gå inn og se på sedlene, kan du bla mellom bildene av sedlene, snu sedlene, og evt undersøke forskjellige egenskaper med sedlene. Sjekk for eksempel stempelet - er stempelet på samme sted på to sedler som har identisk seddel-ID? 
skanning_jobbstyring_se_på_duplikatsedler.PNG
4. Når du har bestemt deg for hva du vil gjøre og lukker seddelvisningen, velger du løsningen som passer situasjonen og trykker "Fullfør behandling av duplikater".
I dette eksempelet valgte vi Slett alle kasser.
 
complete-duplicates.png

Når du kommer tilbake til EVA Jobbstyrings hovedvindu vil tellingen være oppdatert med de eventuelle endringene du bestemte deg for (for eksempel slette alle kassene og gjøre skanningen på nytt).

Merk at det er ikke anledning eller noen mulighet for å kunne slette de sedlene du ser er duplikater. Man må skanne hele kassen på nytt. 

EVA skanning ved nødmodus

EVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonsystemet EVA Admin og benyttes ved overføring av resultater til EVA Admin. 

Dersom EVA Admin av ulike uforutsette årsaker blir utilgjengelig for overføring av resultat (nettsiden svarer ikke, problemer i systemet eller andre avhengigheter, eller at man har mistet tilgangen til internett), må kommunen/fylkeskommunen skanne videre i nødmodus.

Nødmodus aktiveres fra EVA Jobbstyring, og logges i systemet. Det er tydelig for jobbstyrer når en opptelling er helt/delvis talt i nødmodus. Nedenfor vises fremgangsmåten for å skanne i nødmodus.

MERK, for å overføre et telleresultat fra EVA Jobbstyring til EVA Admin i kioskmodus, må du ha tilgang til en minnepenn. Denne minnepennen må være "hvitlistet" under herdingsprosessen av jobbstyringspcen. Installasjonsveileder for EVA Skanning gir mer informasjon.

Konfigurere nødmodus 

1. Start EVA Jobbstyring

2. Klikk Start nødmoduskonfigurasjon når påloggingsvinduet kommer opp
eva_skanning_login_nødmodus.png

3. Ved innlogging vet ikke systemet hvem som skal bruke det og ved aktivering må det markes for hvilken kommune/fylkeskommune det skal telles for.
    Velg om du skal telle som kommune eller som fylke og klikk Neste
eva_skanning_nødmodus_steg1.PNG

4. Klikk på fylket og eventuelt sett hake ved den kommunen du skal telle for og klikk Neste

Er det et skannsenter er det fullt mulig å sette hake ved alle kommunene som deltar i skannsenteret.
fylkesoversikt.JPG

5. Skriv inn ditt fulle navn og klikk Aktiver nødmodus
eva_skanning_nødmodus_steg3.PNG

Du har nå i innloggingsbildet i EVA Jobbstyring fått en lenke nederst i midten som heter Pålogging nødmodus

6. Klikk Pålogging nødmodus
eva_skanning_pålogging_nødmodus.png

 7. Skriv inn ditt fulle navn og klikk Logg på
eva_skanning_pålogging_nødmodus_steg2.png

 8. Når du har valgt valghendelse i EVA Jobbstyring, vil du se helt øverst til høyre ved navnet ditt at du nå teller i nødmodus.

Når tilgangen til EVA Admin er tilgjengelig igjen kan nødmodus deaktiveres.

Man klikker da deaktiver nødmodus, lukker hele programmet og logger på på nytt ved bruk av ID-porten.
nødmodus.PNG

Logge på EVA Skann og EVA Verifiser

Når nødmodus er aktivert vil en i EVA Skann og EVA Verifiser få tilgang til lenken Pålogging nødmodus i påloggingsbildet.
eva_skanning_verifiser_pålogging_nødmodus.png

Skanning, verfisering og jobbstyring forgår helt likt som om man var logget på på ordinær måte.

Forskjellen er hvordan man overfører telleresultatet til EVA Admin. I nødmodus må du lagre filen og importere denne manuelt i EVA Admin.

 

Fremgangsmåte for å nedlasting og import av tellefil:

 

Lagre tellingen som fil 

1. Ferdigstill tellingen som skal importeres i EVA Admin og klikk på lenken for "Endelig telling"

overfør.PNG

2. Klikk på knappen "Lagre som fil", Når nødmodus er aktivert er knappen "Overfør telling til EVA Admin" deaktivert. 
eva_jobbstyring_overfør_telling_nødmodus_lagrefil.PNG

2. Ved lagring av fil må filen også signeres med den 4-sifrede buypass-koden.

Merk, valgansvarlig som lagret filen, må være den som er pålogget og som importerer filen i EVA Admin.
eva_skanning_buypass_signering.PNG

3. Lagre filen på en minnepenn. Systemet lager et forslag til filnavn, dette kan du endre hvis du ønsker. Dersom du mangler en minnepenn, eller minnepennen ikke blir synlig i vinduet, må du ta kontakt med en IT-administrator i kommunen, eller leverandør av programvaren. 

MERK: Filtypen være en zip-fil

 velgeMappe-MinnepNødm.JPG

 4. Når filen er lagret vil det ikke framkomme noen status på overføringen. Du tar ut minnepennen og setter den inn i en pc med tilgang til EVA Admin

 

Import tellefil i EVA Admin

Tellefilen settes inn i en pc med nettverkstilgang og tilgang til EVA Admin.

1.Valgansvarlig som lagret filen må logge på EVA Admin.

2. Klikk på menypunktet "Importer fil fra EVA Skanning" under Opptelling.
Importer fil fra EVA Skanning.PNG

3. Klikk på "Velg fil til opplasting".
eva_admin_importer_skanning_oversikt.PNG

4. Klikk på  "Bla gjennom".

3 Importere filer - bla gjennom.JPG

5. Lokaliser filen du skal laste opp, marker den og klikk "Åpne", eller dobbeltklikk.

6. Klikk på "Last opp fil".
eva_admin_importer_skanning_fil.PNG

7. Filen legger seg nå i kø for behandling.

eva_admin_skanning_fil_ferdig.PNG

8. Gå til administrer opptelling og sjekk at resultatet er lagt inn i opptellingskategorien.

Se også:

Jobbstyring EVA Skanning 

Skanning av stemmesedler

Verifisering​

 


Skrevet ut den 25.01.2020 21:15:38