ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Beredskapsrutine for valg uten EVA er oppdatert

Beredskapsrutinen er et hjelpemiddel for kommunenes gjennomføring av valg dersom EVA blir utilgjengelig enten midlertidig eller langvarig. Rutinen kan skrives ut og oppbevares med annet materiell, slik at kommunen er forberedt på en situasjon hvor valget må gjennomføres uten EVA.

I tillegg til beredskapsrutinen, har vi laget en dokumentsamling med relevante dokumenter som kan være nyttig å ha tilgjengelig i en situasjon uten EVA, strøm eller internett for øvrig.

Beredskapsrutinen ble 8. september oppdatert med blanke versjoner av valgstyrets møtebok og excel-fil for føring av opptellinger og valgoppgjør.

Beredskapsrutine for valg uten EVA

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.