ORDLISTE

ORDLISTE

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er det noen aldersgrense for å jobbe som valgfunksjonær?
Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?
Hvor skal vi kunngjøre tid og sted for stemmegivning?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Admin enn anbefalt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan oppnevning av stemmemottakere delegeres fra valgstyret til en administrativ person i kommunen?
Kan politikere jobbe som valgfunksjonærer eller være medlem av stemmestyret?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke omslagskonvolutter som er til overs fra tidligere valg?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre alt klart til opptelling før valgdagen?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må jeg bruke Windows 10 Enterprise?
Må jeg kjøpe ny PC?
Må medlemmer av stemmestyrer være bosatt i kommunen?
Når kan vi gjøre avrop på skannere og skanningtjenester?
Partiene ønsker oversikt over spesifikke velgergrupper, eller kopi av manntallet. Hvor finner vi dette?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?
Vi skal holde en lokal rådgivende folkeavstemning - hva gjør vi?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyre eller stemmestyrer?
Er det krav til kjønnsmessig balanse for stemmestyrer?
Jeg ønsker å endre grunnlagsdata, kan dere låse opp?

Grunnlagsdata

Hvilke områder i grunnlagsdata kan endres etter at det låses 31. mai?
Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?
Hvor lenge kan vi holde forhåndsstemmestedene åpne siste fredag før valgdagen?
Hvordan endrer vi stemmekretser i EVA?
Kan vi gjøre endringer i stemmestyret/valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?
Må vi registrere forhåndsstemmesteder på institusjoner i EVA?
Vi skal holde en lokal rådgivende folkeavstemning - hva gjør vi?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyre eller stemmestyrer?
Er det krav til kjønnsmessig balanse for stemmestyrer?
Jeg ønsker å endre grunnlagsdata, kan dere låse opp?

Listeforslag stortingsvalg

Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?

Forhåndsstemmegivning

Er det mulig å skrive ut valgkort fra EVA i tidligstemmegivningsperioden?
Hva betyr krets "0000 Hele kommunen"?
Hva er reglene for renhold av stemmeavlukker og valgmateriell ved stemmegivning under pandemien?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hvilke stemmesedler skal brukes når velgere fra andre valgdistrikter forhåndsstemmer?
Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?
Hvor får vi hentet ut manntallseksemplarer til forslagsstillere?
Hvorfor blir ikke avkryssingsmanntallet tilgjengelig i EVA før på lørdag før valgdagen?
Hvorfor er det avvik mellom velgerens adresse i manntallet og adressen på valgkortet?
Jeg har ikke mottatt liste over velgere med hemmelig adresse. Kan dere sende meg denne listen?
Kan det være bare én stemmemottaker ved stemmegivning?
Kan en velger benytte en stemmeseddel som gjelder et annet valgdistrikt?
Kan kommunen offentliggjøre tall som viser antall stemmegivninger sendt til andre kommuner og antall stemmegivninger i egen kommune?
Kan vi benytte ordinære stemmesedler med kandidatnavn så snart kommunen mottar disse i tidligstemmeperioden?
Kan vi gjøre alt klart til opptelling før valgdagen?
Kan vi ha utleggingsmanntallet på en pc i stedet for å skrive det ut?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når blir utleggingsmanntallet tilgjengelig i EVA?
Skal stemmer fra Svalbard og Jan Mayen registreres som innenriks eller utenriks?
Skal vi prøve stemmegivningene som skal legges til side for å blandes med de sent innkomne forhåndsstemmene?
Vi har en velger som mener at vedkommende har meldt flytting i god tid før skjæringsdatoen, men personen er ikke i manntallet vårt. Hva gjør vi?
Vi har fått valgkort i retur. Hva skal vi gjøre med dem?
Vi har mottatt en brevstemme fra person som oppholder seg i Norge. Kan denne godkjennes?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt en utenriksstemmegivning før 10. august. Hvordan får vi registrert denne i EVA?
Vi har mottatt ustemplede stemmesedler i konvolutt. Skal de forkastes?
Kan velgere selv velge hvem som skal hjelpe dem med stemmegivningen?

Valgdag

Hva er reglene for renhold av stemmeavlukker og valgmateriell ved stemmegivning under pandemien?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?
Kan vi rapportere til media i EVA før sperrefristen?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har en velger som mener at vedkommende har meldt flytting i god tid før skjæringsdatoen, men personen er ikke i manntallet vårt. Hva gjør vi?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyre eller stemmestyrer?
Hvordan registrere ambulerende stemmegivninger fra valgdagen?
Er det krav til kjønnsmessig balanse for stemmestyrer?
Kan velgere selv velge hvem som skal hjelpe dem med stemmegivningen?

Opptelling

Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Hva skal vi gjøre med stemmeseddelen i konvolutten når stemmegivningen er forkastet?
Hvem skal skrive under på møtebøkene?
Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?
Kan vi vente til tirsdag morgen med å begynne med den endelige opptellingen?
Må valgstyret være fysisk til stede under den endelige opptellingen?
Må vi oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkeskommunen?
Når er en stemme for sent innkommet?
Når kan vi begynne på den endelige tellingen?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har fått inn et lite antall stemmer i særskilt omslag. Hvordan teller vi disse for å sikre hemmelighold?
Vi har fått tirsdagens post allerede. Må vi likevel vente til kl. 17 med å telle sent innkomne/lagt til side?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt ustemplede stemmesedler i konvolutt. Skal de forkastes?

Valgoppgjør

Hvem skal skrive under på møtebøkene?
Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?

Etter valgoppgjøret

Hvor finner jeg informasjon om valg i pandemi?
Hvordan får jeg tatt ut kommunens avkryssingsmanntall for arkivering?
Kan vi legge ut møteboka på internett?
Skal avkryssingsmanntallet arkiveres?

Sametingsvalg

Er det tidligstemmegivning også ved sametingsvalget?
Finnes det avkryssingsstemmesedler til sametingsvalget?
Hvor skal vi sende forhåndsstemmegivningene?
Må man stemme til både stortingsvalget og sametingsvalget samtidig?
Må vi ta i mot stemmer til sametingsvalget i alle valglokaler på valgdagen?
Skal stemmesedlene ved sametingsvalg stemples?
Vi har færre enn 30 manntallsførte, men har ikke mottatt noe utleggingsmanntall. Hva gjør vi?
Vi har færre enn 30 manntallsførte. Har vi tilgang til manntallet?
Vi har ikke fått tilsendt valgmateriell til sametingsvalget. Hva gjør vi?
Vi har ingen manntallsførte i Sametingets valgmanntall. Må vi likevel ta i mot forhåndsstemmer?
Hvordan får vi stemmesedler til sametingsvalget?

Generelt

Hvorfor kan jeg ikke logge meg på som forhåndsstemmemottaker?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.