ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er det noen aldersgrense for å jobbe som valgfunksjonær?
Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hvor skal vi kunngjøre tid og sted for stemmegivning?
Kan oppnevning av stemmemottakere delegeres fra valgstyret til en administrativ person i kommunen?
Kan politikere jobbe som valgfunksjonærer eller være medlem av stemmestyret?
Kan vi bruke omslagskonvolutter som er til overs fra tidligere valg ved årets valg?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre alt klart til opptelling før valgdagen?
Må medlemmer av stemmestyrer være bosatt i kommunen?
Partiene ønsker oversikt over spesifikke velgergrupper, eller kopi av manntallet. Hvor finner vi dette?

Grunnlagsdata

Hvor lenge kan vi holde forhåndsstemmestedene åpne siste fredag før valgdagen?
Hvordan endrer vi kretser i EVA?
Kan vi gjøre endringer i stemmestyret/valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?
Må vi registrere forhåndsstemmesteder på institusjoner i EVA?

Forhåndsstemmegivning

Er det mulig å skrive ut valgkort fra EVA i tidligstemmegivningsperioden?
Hva betyr krets "0000 Hele kommunen"?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hvilke stemmesedler skal brukes når velgere fra andre valgdistrikter forhåndsstemmer?
Hvor finner jeg adressen til valgstyret jeg skal sende en forhåndsstemme til?
Hvorfor blir ikke avkryssingsmanntallet tilgjengelig i EVA før på lørdag før valgdagen?
Hvorfor er det avvik mellom velgerens adresse i manntallet og adressen på valgkortet?
Jeg har ikke mottatt liste over velgere med hemmelig adresse. Kan dere sende meg denne listen?
Kan en velger benytte en stemmeseddel som gjelder et annet valgdistrikt?
Kan kommunen offentliggjøre tall som viser antall stemmegivninger sendt til andre kommuner og antall stemmegivninger i egen kommune?
Kan vi benytte ordinære stemmesedler med kandidatnavn så snart kommunen mottar disse i tidligstemmeperioden?
Kan vi gjøre alt klart til opptelling før valgdagen?
Kan vi ha utleggingsmanntallet på en pc i stedet for å skrive det ut?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når blir utleggingsmanntallet tilgjengelig i EVA?
Skal stemmer fra Svalbard og Jan Mayen registreres som innenriks eller utenriks?
Skal vi prøve stemmegivningene som skal legges til side for å blandes med de sent innkomne forhåndsstemmene?
Vi har en velger som mener at vedkommende har meldt flytting i god tid før skjæringsdatoen, men personen er ikke i manntallet vårt. Hva gjør vi?
Vi har fått valgkort i retur. Hva skal vi gjøre med dem?
Vi har mottatt en brevstemme fra person som oppholder seg i Norge. Kan denne godkjennes?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt en utenriksstemmegivning før 10. august. Hvordan får vi registrert denne i EVA?
Vi har mottatt stemmesedler i konvolutt som ikke er stemplet. Skal de forkastes?

Valgdag

Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Kan vi rapportere til media i EVA før sperrefristen?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har en velger som mener at vedkommende har meldt flytting i god tid før skjæringsdatoen, men personen er ikke i manntallet vårt. Hva gjør vi?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?

Opptelling

Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Hva skal vi gjøre med stemmeseddelen i konvolutten når stemmegivningen er forkastet?
Hvem skal skrive under på møtebøkene?
Kan vi vente til tirsdag morgen med å begynne med den endelige opptellingen?
Må valgstyret være fysisk til stede under den endelige opptellingen?
Når er en stemme for sent innkommet?
Når kan vi begynne på den endelige tellingen?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har fått inn et lite antall stemmer i særskilt omslag. Hvordan teller vi disse for å sikre hemmelighold?
Vi har fått tirsdagens post allerede. Må vi likevel vente til kl. 17 med å telle sent innkomne/lagt til side?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt stemmesedler i konvolutt som ikke er stemplet. Skal de forkastes?

Valgoppgjør

Hvem skal skrive under på møtebøkene?

Etter valgoppgjøret

Hvordan får jeg tatt ut kommunens avkryssingsmanntall for arkivering?
Kan vi legge ut møteboka på internett?
Skal avkryssingsmanntallet arkiveres?

Sametingsvalg

Er det tidligstemmegivning også ved sametingsvalget?
Finnes det avkryssingsstemmesedler til sametingsvalget?
Hvor skal vi sende forhåndsstemmegivningene?
Må man stemme til både stortingsvalget og sametingsvalget samtidig?
Skal stemmesedlene ved sametingsvalg stemples?
Vi har færre enn 30 manntallsførte, men har ikke mottatt noe utleggingsmanntall. Hva gjør vi?
Vi har færre enn 30 manntallsførte. Har vi tilgang til manntallet?
Vi har ikke fått tilsendt valgmateriell til sametingsvalget. Hva gjør vi?
Vi har ingen manntallsførte i Sametingets valgmanntall. Må vi likevel ta i mot forhåndsstemmer?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.