ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er det noen aldersgrense for å jobbe som valgmedarbeider?
Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Hvor lenge kan vi holde forhåndsstemmestedene åpne siste fredag før valgdagen?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan politikere jobbe som valgmedarbeider?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyret?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke omslagskonvolutter som er til overs fra tidligere valg?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må vi bruke Windows 10 Enterprise?
Må vi kjøpe ny PC?
Når kan vi gjøre avrop på skannere og skanningtjenester?
Partiene ønsker oversikt over spesifikke velgergrupper, eller kopi av manntallet. Hvor finner vi dette?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?
Vi skal holde en lokal rådgivende folkeavstemning - hva gjør vi?

Grunnlagsdata

Hvordan endrer vi stemmekretser i EVA?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyret?
Kan vi gjøre endringer i medlemmer av valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?
Kan vi ha kun et valglokale for Sametingsvalget på valgdagen?
Må vi registrere de forhåndsstemmestedene vi skal ha på institusjoner i EVA?
Vi skal holde en lokal rådgivende folkeavstemning - hva gjør vi?

Forhåndsstemming

Er det mulig å skrive ut valgkort fra EVA i tidligstemmegivningsperioden?
Hva betyr krets "0000 Hele kommunen"?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hvilke regler gjelder for innføring av velgere i manntall?
Hvilke stemmesedler skal brukes når velgere fra andre kommuner eller fylkeskommuner forhåndsstemmer?
Hvor får vi hentet ut manntallseksemplarer til forslagsstillere?
Hvor lenge kan vi holde forhåndsstemmestedene åpne siste fredag før valgdagen?
Hvordan kan jeg endre informasjonen på valglokaler.no?
Hvordan registreres forhåndsstemmer mottatt etter fredag før valgdagen?
Hvordan videresender vi stemmer den siste uka av forhåndsstemmeperioden?
Hvorfor mangler det adresser i rapporten Partiservice?
Jeg har ikke mottatt liste over velgere med hemmelig adresse. Kan dere sende meg denne listen?
Kan det være bare én stemmemottaker ved forhåndsstemming?
Kan digitalt førerkort på mobiltelefon benyttes som legitimasjon?
Kan en velger benytte en stemmeseddel som gjelder et annet valgdistrikt?
Kan kommunen offentliggjøre tall som viser antall stemmegivninger sendt til andre kommuner og antall stemmegivninger i egen kommune?
Kan velgere selv velge hvem som skal hjelpe dem med stemmegivningen?
Kan vi benytte ordinære stemmesedler med kandidatnavn så snart kommunen mottar disse i tidligstemmeperioden?
Kan vi ha utleggingsmanntallet på en pc i stedet for å skrive det ut?
Kan vi registrere tidligstemmer i EVA også etter 9. august?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når blir utleggingsmanntallet tilgjengelig i EVA?
Når åpner stemmegivningsperioden i EVA?
Skal stemmer fra Svalbard og Jan Mayen registreres som innenriks eller utenriks?
Skal vi prøve stemmegivningene som skal legges til side for å blandes med de sent innkomne forhåndsstemmene?
Vi har mottatt en brevstemme fra person som oppholder seg i Norge. Kan denne godkjennes?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt en utenriksstemmegivning før 10. august. Hvordan får vi registrert denne i EVA?
Vi har mottatt ustemplede stemmesedler i konvolutt. Skal de forkastes?
Vi har registrert en konvoluttstemme i feil kategori. Hvordan retter vi opp dette?
Vi har registrert en stemmegivning i konvolutt som skal til en annen kommune flere ganger. Hvordan retter vi opp i dette?
Vi har registrert forhåndsstemmer som ble avgitt i konvolutt, som «rett-i-urne». Hvordan retter vi opp dette?
Vi har registrert forhåndsstemmer som ble avgitt «rett-i-urne», som konvoluttstemmegivninger. Hvordan retter vi opp dette?
Vi har registrert stemmegivninger i feil forhåndsstemmelokale. Hvordan retter vi opp dette?
Vi har tatt imot en forhåndsstemme i konvolutt, som skulle vært avgitt «rett-i-urne». Hvordan retter vi opp dette?

Valgdag

Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?
Hva gjør vi med forhåndsstemmegivninger som skulle vært sendt til en annen kommune?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Hvilke regler gjelder for innføring av velgere i manntall?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Hvordan registreres forhåndsstemmer mottatt etter fredag før valgdagen?
Kan digitalt førerkort på mobiltelefon benyttes som legitimasjon?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyret?
Kan velgere selv velge hvem som skal hjelpe dem med stemmegivningen?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når blir rollene «Stemmemottaker valgting» og «Ansvarlig valglokale» aktive?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?

Opptelling

Buypass - Feilmelding: Får beskjed om at serienummer ikke er registrert
Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?
Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Hva skal vi gjøre med stemmeseddelen i konvolutten når stemmegivningen er forkastet?
Hvem skal signere protokollene?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Hvordan registreres forhåndsstemmer mottatt etter fredag før valgdagen?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan vi vente til tirsdag morgen med den andre opptellingen?
Når er en stemme for sent innkommet?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har fått tirsdagens post allerede. Må vi likevel vente til kl. 17 med å telle sent innkomne/lagt til side?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt et lite antall valgtingsstemmer i omslagskonvolutt. Hvordan teller vi disse for å sikre hemmelighold?
Vi har mottatt ustemplede stemmesedler i konvolutt. Skal de forkastes?

Valgoppgjør lokalvalg

Hva gjør man om en kandidat ikke lenger er valgbar?
Hvem skal signere protokollene?

Etter valgoppgjøret

Hvordan får jeg tatt ut kommunens avkryssingsmanntall for arkivering?
Kan vi legge ut protokollen på internett?
Skal avkryssingsmanntallet arkiveres?

Sametingsvalg

Er det tidligstemmegivning også ved sametingsvalget?
Finnes det avkryssingsstemmesedler til sametingsvalget?
Kan vi ha kun et valglokale for Sametingsvalget på valgdagen?
Må man stemme til både stortingsvalget og sametingsvalget samtidig?
Skal vi legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.