ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stortingsvalg 2025

onsdag
01.05
NY
kl 06.00
Oppstart

Ny valglov trer i kraft

torsdag
02.01
NY
kl 10.00
Oppstart

EVA åpnes for kommuner og fylkeskommuner

EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner slik at man kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.