EVA innlogging

Tilgjengelige EVA-miljøer

EVA Admin (produksjonsmiljø)
Her logger du inn i produksjonsmiljøet for EVA Admin. 

Treningsmiljø
I treningsmiljøet kan du øve på gjennomføring av valg i EVA. Tilgangene dine i treningsmiljøet er lik de du har i produksjonsmiljøet. 

Vi har laget en egen artikkel om treningsmiljøet med tips til bruk av miljøet. Her får du også informasjon om hvilke datoer du får tilgang til diverse funksjonalitet.

 

Brukerveiledning til EVA

Direktoratet har utarbeidet en brukerveiledning til EVA.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.