ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

EVA Brukerveiledning

Brukerveiledning for EVA

På dette området finner du brukerveiledningen for EVA. Brukerveiledningen har den samme inndelingen i hovedfaser som i EVA Admin:

  • Forberedelser
  • Stemmegivning
  • Opptelling
  • Valgoppgjør

Brukerveiledningen er bygget opp med skjermbilder og forklarende tekst som skal gjøre det enklere for deg å få svar på det du lurer på når du jobber i EVA-applikasjonene.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.