ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Bestilling av informasjonsbrosjyrer

Informasjonsbrosjyren for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 kommer på flere forskjellige språk. Brosjyren blir gjort tilgjengelig både på papir, digitalt på nett, og som en nedlastbar PDF-fil på valg.no. 
 
Se et eksempel på brosjyren (bokmål). 
 

Kommuner, fylkeskommuner, politiske partier og interesseorganisasjoner kan bestille papirbrosjyren gratis fra Valgdirektoratet. Brosjyren inneholder informasjon om hvem som kan stemme, samt når, hvor og hvordan man avgir sin stemme. Deler av brosjyren står allerede på valgkortet som sendes ut til alle stemmeberettigede, samt på plakater som skal henge i valglokalene. 
 
Informasjonsbrosjyren kommer på følgende språk: bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, engelsk, polsk, arabisk, tigrinja (eritreisk), somali, persisk/farsi, tyrkisk, swahili, thailandsk, spansk. Tilgjengelighet på de ulike versjonene kan variere. 
 
Du bestiller brosjyrer ved å fylle ut dette skjemaet. Det er et begrenset opplag, tilsendt materiell kan avvike fra bestilling avhengig av beholdning. 
 
Slik fyller du ut skjema: 
 
1. Fyll inn kontaktinformasjon og leveringsadresse 
2. Fyll inn antall brosjyrer du ønsker å bestille av hvert språk 
3. Etter at skjemaet er fylt ut, får du en bestillingskvittering på e-post 
 
Har du spørsmål til utfylling av skjemaet kan du ta kontakt med Valgdirektoratets kontaktsenter. 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.