ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fagdag skanning - utvidelse av tilbudet

Vi ser med glede på at det har vært stor interesse for tilbudet om en fagdag med skanning. På bakgrunn av den store interessen har vi derfor åpnet for å utvide antallet deltagere per dag. Dette gjør vi for å gi kommuner eller fylkeskommuner som ikke har fått plass, muligheten til å melde seg på innen 28. februar. Benytt påmeldingsskjema for å melde deg på. Det er kun datoer som er tilgjengelige som er synlige i skjemaet.

Det er noen kommuner og fylkeskommuner som står på venteliste. Ventelisten er for de som ønsker å ha med flere enn to deltakere. Disse vil få tilbakemelding etter fristen den 28. februar om de får plass.

Det har også kommet innspill om at vi bør filme fagdagen. Dette syns vi var et godt forslag. Vi vil legge ut en tilpasset opplæringsvideo med tilhørende oppgavesett, slik at dere kan øve dere på skanning. Dette legges ut her på valgmedarbeiderportalen i etterkant av at fagdagene er avholdt.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.