ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forhåndsstemming innenriks til omvalget i Moss

Kommunal- og distriktsdepartementet har kjent fylkestingsvalget i Moss kommune for ugyldig. Det skal derfor holdes omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune.

Departementet har den 12. oktober 2023 fastsatt valgdag og forhåndsstemmeperioden for omvalget i forskrift.

Valgdagen er fastsatt til mandag 27. november 2023.

Velgerne kan forhåndsstemme innenriks i alle landets kommuner fra mandag 13. november 2023 til og med fredag 24. november. I denne perioden må derfor alle kommuner være forberedt på å ta imot forhåndsstemmer fra velgere manntallsført i Moss kommune.

Mer informasjon finner du i brevet:
Omvalg til fylkesting i Østfold - forhåndsstemming i alle kommuner

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.