ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Høring om ny valgforskrift

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag lagt ut forslaget til ny valgforskrift på høring. Forslaget omfatter også noen endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Høringsfristen er 3. september 2024.

Du finner høringsnotatet på departementets nettsider

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.