ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Hvordan omvalget skal gjennomføres er bestemt

Kommunal- og distriktsdepartementet har fastsatt hvordan omvalget, som skal holdes i Moss kommune til fylkestinget i Østfold, skal gjennomføres.

Et omvalg skal i utgangspunktet gjennomføres etter de ordinære reglene i valgloven med tilhørende forskrifter. Departementet har hjemmel i valgloven til å forskriftsfeste unntak der det er nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig gjennomføring av valget.

Et av unntakene som fastsettes er at velgere som vil avlegge stemme utenfor Moss kommune, må henvende seg til den kommunen vedkommende bor i for å avtale tidspunkt for stemmegivning.

Se nyhetssak hos regjeringen.no for mer informasjon.

Alt om praktiske forhold rundt gjennomføringen av omvalget blir samlet på samlesiden her på Valgmedarbeiderportalen.

På samlesiden finner du også forskriften og rundskrivet om omvalget, som departementet har vedtatt og sendt ut.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.