ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Klage på vedtak om fritak er behandlet av departementet

To privatpersoner leverte inn klage på Oslo kommunes vedtak om å innvilge fritak for Fremskrittspartiets førstekandidat ved kommunestyrevalget. Kandidatens søknad om fritak ble innlevert etter at den lokale fristen for dette var utløpt.

Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet behandlet klagen. Deres konklusjon er at klagene tas til følge og at kandidaten ikke får fritak fra å stå på valglisten.

Du finner klagebehandlingsbrevet her

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.