ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Møtebøkene til kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt

I henhold til valgloven og valgforskriften er nå formularer for møtebøkene som skal benyttes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt.

Det er Valgdirektoratet som fastsetter formularene, etter delegering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Les mer om møtebøkene i denne artikkelen

Blanke versjoner av møtebøkene finner du her

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.