ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nytt ved listeforslagsløsningen

I oktober 2022 ble det mulig for partier og grupper å opprette listeforslag, samle underskrifter og levere forslagene til kommunen eller fylkeskommunen gjennom Valgdirektoratets elektroniske løsning. Vi har nå gjort noen justeringer i listeforslagsløsningen for å utvikle den videre og for å forbedre portalen etter tilbakemeldinger fra partier, kommuner og fylkeskommuner.

Da listeforslagsportalen åpnet i oktober, var ikke EVA tilgjengelig for dere. Som en midlertidig løsning ble derfor listeforslagene levert til kommunens/fylkeskommunens postmottak slik at de kunne legges ut til ettersyn fortløpende.

Nå som EVA er tilgjengelig, og alle kommuner og fylkeskommuner har fått opprettet brukere i EVA, blir det endring i måten listeforslag oversendes for ettersyn.

Du får varsel på e-post

Innmeldte kontaktpersoner med ansvar for valggjennomføringen mottar nå et varsel om at det er nye listeforslag til behandling i EVA. Varselet gjentas dersom ingen går inn og sjekker listeforslaget i EVA. Vi sender varslene direkte til våre kontaktpersoner for å sikre at de med ansvar for listeforslag får beskjed så fort som mulig etter et elektronisk listeforslag har blitt levert.

Ny funksjonalitet i EVA

Under menypunktet hent listeforslag finner du nå en ny kolonne og knapp med navnet ettersyn. Når du trykker på denne knappen, lages en sammenstilling av all informasjon i listeforslaget i en Excel-fil. Denne fila lastes ned automatisk og kan brukes til ettersyn. Øvrige kolonner og nedlastningsknapper er uendret.

EVA Brukerveiledning - Hent listeforslag

Legg ut listeforslaget til ettersyn

Filen som du hentet fra knappen ettersyn kan brukes til å legge listeforslaget ut til ettersyn. Du kan velge å bearbeide filen til ønsket formatering, eller bruke den slik den er – alt etter som hva som egner seg best i din kommune eller fylkeskommune. Filen inneholder all informasjon som tidligere gikk til postmottak.

Informasjon og veiledning styrkes

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere av løsningen har vi gjort noen endringer i hvordan informasjonen og veiledningen gis på valg.no og i løsningen.

Valg.no
På nettsiden har vi laget et eget kapittel om signering av listeforslag for partier som stiller etter forenklet regelverk. Vi har også laget en veiledning i PDF-format som viser hvordan administratorer skal gå frem. Dette finner du på bunnen av følgende artikkel:

https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/signere-listeforslag/

Listeforslagsportalen
Det gjøres flere justeringer på veiledningen som gis inne i listeforslagsportalen. Formålet er å treffe brukerne med relevant informasjon der de befinner seg i portalen. Justeringene innebærer blant annet:

  • Inne på siden for å redigere listeforslag: presisering om hvordan listeforslag kan signeres
  • På oversiktssiden over listeforslag i kommunen/fylkeskommunen: presisering om at det kun er partier/grupper som ikke stiller etter forenklet regelverk som er synlig for offentligheten
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.