ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Sametingsvalg 2025

torsdag
02.01
NY
kl 10.00
Oppstart

EVA åpnes for kommunene

EVA Admin blir tilgjengelig for kommunene slik at man kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai.

fredag
28.02
NY
kl 23.59
Annen frist

Kunngjøring om listeforslag

Sametingets valgnemnd skal kunngjøre en oppfordring til partiene om å sende inn listeforslag. Dette skal gjøres innen 28. februar i valgåret.

mandag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn til Sametingets valgnemnd innen 31. mars i valgåret kl. 12.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

mandag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for endring av stemmekretser

Det er de samme stemmekretsene ved sametingsvalg som ved stortingsvalg. Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31. mars i valgåret, jf. § 9-2 i valgloven.

lørdag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata i EVA

Frist for kommunene til å legge inn grunnlagsdata for sametingsvalget i EVA Admin er 31. mai i valgåret.

mandag
02.06
NY
kl 00.00
Lokal frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal Sametingets valgnemnd legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgnemnda kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

mandag
02.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Sametingets valgnemnd avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

 

I 2025 faller 1. juni på en søndag, og fristen settes derfor til mandag 2. juni.

mandag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemming

Samevalgstyret eller valgstyret skal kunngjøre hvor og når velgerne kan stemme. Dette gjelder også hvordan de skal gå frem for å tidligstemme. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

mandag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

tirsdag
01.07
NY
kl 00.00
Frist

Tidligstemming

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

tirsdag
01.07
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemming

Perioden for forhåndsstemming utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen.

fredag
11.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Samevalgstyret eller valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Forskrift om valg til Sametinget setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det bør skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

lørdag
09.08
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av tidligstemmer

For at tidligstemmegivninger skal registreres i riktig kategori, må de bli registrert i EVA innen utgangen av lørdag 9. august.

 

Etter dette låses fanen for tidligstemmegivninger i EVA, og alt som registreres etter dette vil regnes som ordinære forhåndsstemmegivninger. Det er ikke mulig å overstyre dette.

Merk: Dette gjelder registrering. Prøving av stemmegivningene kan gjøres senere.

lørdag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemming

Samevalgstyret eller valgstyret skal kunngjøre når og hvor velgerne kan forhåndsstemme. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

mandag
11.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemming

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

I 2025 faller 10. august på en søndag, og forhåndsstemmingen starter da mandag 11. august.

fredag
29.08
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemming utenriks avsluttes

Forhåndsstemming i utandet foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

 

Dette gjelder også forhåndsstemming på Svalbard og Jan Mayen.

fredag
05.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemming innenriks avsluttes

Forhåndsstemming innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen.

 

På Svalbard og Jan Mayen kan man forhåndsstemme til og med nest siste fredag før valgdagen.

søndag
07.09
NY
kl 00.00
Oppstart

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

Foreløpig opptelling av ordinære forhåndsstemmer kan starte dagen før valgdagen.

søndag
07.09
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om stemming på valgting

Samevalgstyret skal kunngjøre tid og sted for stemming på valgting. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen.

mandag
08.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2025 er mandag 8. september.

tirsdag
09.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret i valgkretsen innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.