ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Samleside for omvalget i Moss

Valgdirektoratet har opprettet en samleside for omvalget til fylkestinget i Østfold i Moss kommune. Samlesiden oppdateres fortløpende og inneholder blant annet:

  • Stemmegivningsperioden
  • Praktisk informasjon
  • Bruk av materiell (til nedlastning og informasjon om forsendelse av forhåndsstemmer)
  • Valgstyret og stemmemottakere
  • Organisering av forhåndsstemmegivningen
  • Frist for å søke om å stemme der velgeren oppholder seg
  • Informasjon om omvalget, valgkort, SMS og kunngjøringer

Du finner samlesiden her på Valgmedarbeiderportalen:
Samlesiden for omvalg - fylkestingsvalget i Moss

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.