ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Utfordringer med valgresultat.no løst

Visning av valgresultater fra kommunene på valgresultat.no er nå i samsvar med kommunenes rapporterte tall.

Valgdirektoratet har jobbet kontinuerlig gjennom natten for å finne en løsning. Utfordringene kommer av ytelsesbegrensninger, som har vist seg utfordrende å utbedre. Vi har nå funnet løsning som retter dette.

Vi beklager at det har tatt tid før de fullstendige resultatene har blitt tilgjengelig i våre løsninger ut til publikum.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.