ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgdagen blir 8. september 2025

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget neste år blir mandag 8. september 2025. Dette ble fastsatt i statsråd 3. mai.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta å avholde valg også søndag 7. september 2025.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.