ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgdirektoratets opplærings- og veiledningstilbud til stortingsvalget 2025

Valgdirektoratets hovedmål er å sikre en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby veiledning og opplæring til valgansvarlige som har det praktiske ansvaret for valggjennomføringen i kommunene og fylkeskommunene. 

I forbindelse med stortingsvalget i 2025 gir vi valgansvarlige tilbud om å delta på valgkonferanser, fagdager, prøvevalg og møtepunkter for enkelte målgrupper. På valgmedarbeiderportalen ligger det fra høsten 2024 informasjon om  frister , nyttige artikler, veiledere og kontaktinformasjon til Valgdirektoratet. I tillegg legges det ut egne rutine- og veiledningsfilmer, samt e-læringer på portalen som oppdateres i samsvar ny valglov. 

I mai 2024 trer ny valglov i kraft og legger rammene for hvordan stortingsvalget i 2025 skal gjennomføres. Kommunal- og distriktsdepartementet vil høsten 2024 tilby opplæring i ny valglov med tilhørende forskrift. Det vil komme informasjon om opplæringen direkte fra departementet.

 

Valgdirektoratets opplærings- og veiledningstilbud

Nedenfor har vi angitt foreløpig tidsplan for gjennomføringen av de ulike tilbudene. Merk at alle datoer er tentative, og at det kan forekomme endringer. Vi sørger for å informere i god tid dersom det oppstår endringer. 

Valgkonferansen del 1 – forberedelser til stortingsvalg 

 • Tromsø, 20. - 21. januar  
 • Trondheim, 22. - 23. januar 
 • Gardermoen, 27. - 28. januar (hybrid*) 
 • Bergen, 29. - 30. januar 
 • Kristiansand, 3. - 4. februar 

*De som ikke har mulighet til å delta fysisk kan delta digitalt på konferansen som gjennomføres på Gardermoen.  

Valgkonferansen del 2 – stemmegivning, opptelling og resultat 

 • Siste del av mai 2025 
 • Sentral fysisk samling med mulighet for digital deltakelse  

Fagdag skanning 

 • April-mai 2025 
 • Fysisk gjennomføring i Tønsberg 
 • For de som ikke har anledning til å delta fysisk vil den teoretiske delen av fagdagen i ettertid bli gjort tilgjengelig på valgmedarbeiderportalen.  

Prøvevalg 1 – manuell opptelling 

 • 10. juni 2025 
 • Foregår i egen kommune 

Prøvevalg 2 – manuell og maskinell opptelling 

 • 19. august 2025 – for kommunene 
 • 21. august 2025 – for fylkeskommunene 
 • Foregår i egen kommune/fylkeskommune 

I tillegg kommer vi til å arrangere treffpunkter for fylkeskommunene, nye og mindre erfarne valgansvarlige og store kommuner.  

 

Øvrige forberedelser til valget 

Forberedelsene til valggjennomføringen starter før vår første valgkonferanse. I starten av september i år får kommunen v/kommunedirektøren brev om å registrere personer i Altinn. Kommunen blir bedt om å registrere kontaktpersoner med administrativt ansvar for valggjennomføringen i 2025, og valgansvarlige til EVA. Mer informasjon følger i brevet.  

Av hensyn til budsjettarbeidet i kommunene, bør dere oppdatere dere på ny valglov og kommende valgforskrift. Som vanlig, bør kommunen allerede høsten 2024 få en avklaring av antall valglokaler som skal benyttes i valggjennomføringen.  

Punktene over er ikke uttømmende. Følg med på Valgmedarbeiderportalen fra høsten 2024 for oppdatert og nyttig informasjon om forberedelser til valget.  

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.