ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Veilednings- og rutinefilmer publisert

Vi har i dag publisert veilednings- og rutinefilmer for valggjennomføringen.

Veiledningsfilmene er rett mot valgansvarlige, mens rutinefilmene er mer praktiske og rettet mot roller som valgmedarbeidere og stemmestyre. Filmene tar for seg de ulike fasene i valggjennomføringen, og du kan enkelt hoppe frem til de temaene om er relevant for deg og din kommune.

Du finner filmene på egen side under opplæring og veiledning.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.