ORDLISTE

ORDLISTE

Bestilling av e-ID/Buypass ID på smartkort

Informasjon om bestilling av e-ID/Buypass ID på smartkort

For alle kommuner som skal skanne stemmesedler må 2 valgansvarlige ha Buypass ID på smartkort for elektronisk signering av opptellingsresultatene. Valgdirektoratet anbefaler disse å bestille smartkort som beskrevet i denne veiledningen.

Kommunene/fylkeskommunene kan bestille Buypass ID på smartkort for bruk i ID-porten for øvrige valgmedarbeidere, men dette er ikke et krav.

Bruk av Buypass ID på smartkort

Med Buypass ID på smartkort foretas autentisering online mot ID-porten, som igjen er integrert med Buypass sine sentrale systemer for autentisering.


For EVA har Buypass utviklet eget kortdesign - vist under.

Bestilling av Buypass ID på smartkort for valgansvarlige og valgmedarbeidere – med valgdesign

Buypass mottar en liste over valgansvarlige i kommunen fra Valgdirektoratet.

Dersom du ikke er registrert som valgansvarlig vil Buypass be deg kontakte brukerstøtte hos Valgdirektoratet – du må da registreres i EVA før Buypass ID på smartkort kan utstedes.

En valgansvarlig kan registrere kommunedata, bestille kortlesere og godkjenne bestillinger på Buypass ID på smartkort som er gjort av valgmedarbeidere.

For å bestille Buypass ID på smartkort for valgansvarlige og valgmedarbeidere så er prosessen følgende:

  1. Registrer din kommune hos Buypass og bestill eventuelt smartkortlesere via denne siden: https://www.buypass.no/reg/valg2021
  2. Når Buypass har mottatt registrering, sendes en e-post til valgansvarlig med informasjon om videre fremdrift, samt lenker for bestilling av smartkort til valgansvarlig og valgmedarbeider.

Kontaktinformasjon Buypass:

e-post: kundeservice@buypass.no

telefon: 22701300

 

Merk! Buypass ID på smartkort med valgdesign skal ikke på noen måte brukes eller oppfattes som legitimasjon for valgmedarbeidere.

 

For valgansvarlige og valgmedarbeidere:

Bestillingsperiode 1:

  • Åpning av bestillingsportalene hos Buypass              15 feb 2021
  • Frist innlegging av bestillinger for valgansvarlige       28 feb 2021
  • Frist innlegging av bestillinger for valgmedarbeidere 07 mar 2021

Bestillingsperiode 2:

  • Frist innlegging av bestillinger for valgansvarlige         05 jun 2021
  • Frist innlegging av bestillinger for valgmedarbeidere   09 jun 2021

Buypass produserer Buypass ID på smartkort til valgansvarlige fortløpende.
Buypass ID på smartkort til valgmedarbeidere må godkjennes av en valgansvarlig før de kan utstedes.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.