ORDLISTE

ORDLISTE

Endring av kontaktperson

Om kontaktpersoner med delegert myndighet

Personer med delegert myndighet har et administrativt ansvar for valggjennomføringen, er Valgdirektoratets kontaktpersoner, og utpekes av øverste ansvarlige leder i kommunen/fylkeskommunen. Det er opp til valgstyrene å avgjøre innholdet i, og omfanget av, den delegerte fullmakten.

Skjema til opplasting

Løsningen for innmelding av kontaktpersoner gjennom Altinn deaktiveres etter fristens utløp 30. november.

Endring av kontaktperson med delegert myndighet forutsetter utfylling av eget skjema som signeres av øverst ansvarlige leder i kommunen/fylkeskommunen. Last ned her (deaktivert - se under).

Skjemaet for endring er deaktivert frem til Altinn-fristen 30. november. Dere må melde inn initielle brukere til EVA og kontaktpersoner for valget 2023 gjennom Altinn før det kan utføres endringer. Endringsskjemaet gjelder endring etter innmelding i Altinn.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.