ORDLISTE

ORDLISTE

Etterbestilling av valgmateriell

Kontakt- og leveringsinformasjon
Legg inn firesifret kommunenummer
Person med ansvar for bestillingen.
Kontaktpersonens e-postadresse. Hit sendes også bekreftelse på innsendt bestillingsskjema.
Kontaktpersonens telefonnummer
Adressen valgmateriellet blir levert til. Dette skal være en gateadresse, ikke en postboks.
Materiell som skal bestilles
Antall stemmeseddelkonvolutter til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
Antall oransje beredskapskonvolutter
Antall avkryssingsstemmesedler med punktskrift
Antall veiledninger i punktskrift til avkryssingsstemmesedler
Antall blanke valgkort
Antall plakater på bokmålnynorsk
Antall plakater på nordsamisk
Antall plakater på sørsamisk
Antall plakater på lulesamisk
Bekreftelse
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.