ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Evaluering av valgavlukket - valget 2023

Hvor godt fungerte de nye avlukkene

Montering og oppbevaring
Andre tilbakemeldinger
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.