ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Innspill til møtepunkt 3 for nye og mindre erfarne valgansvarlige

Vi ønsker å skreddersy møtepunktene etter deres behov. Derfor ber vi om innspill fra dere angående tidspunkt, temaer og/eller problemstillinger dere ønsker å drøfte i neste møte.

Vi minner om at følgende opplæringstilbud gjennomføres den kommende tiden, som vil dekke en rekke temaer som er aktuelle den kommende perioden:
- Fagdag skanning i Tønsberg (28. april - 12. mai) + digitalt opplegg
- Digital valgkonferanse (6. juni)
- Prøvevalg 1 (13. juni)

Innspill til møtepunkt 3 for nye og mindre erfarne valgansvarlige

Tilbakemeldingsskjema
Din e-postadresse. Hit sendes også kvittering på innsendt skjema.
Navn på din kommune eller fylke
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.