ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Krav til antall underskrifter på listeforslag i 2025

Oversikten nedenfor viser hvor mange underskrifter uregistrerte partier må samle inn i de ulike valgdistriktene for å stille liste ved stortingsvalget 2025. Kravene gjelder også for registrerte partier som fikk færre enn 5000 stemmer ved valget i 2021.

Endrede krav i ny valglov

I den nye valgloven er det fastsatt at partiene må samle inn underskrifter fra minst så mange personer som tilsvarer én prosent av antall personer med stemmerett ved forrige valg i valgdistriktet. Tidligere var kravet at partiene måtte samle inn 500 underskrifter, uavhengig av distriktets størrelse, men dette er nå altså endret.

Dette er nærmere omtalt i § 5-4 andre ledd i valgloven.

Tallene nedenfor er beregnet på grunnlag av antall stemmeberettigede i valgdistriktene i 2021. Tallgrunnlaget er hentet fra valgresultat.no. Tallene rundes opp, ettersom loven krever minst én prosent. 

Østfold

 • 224 004 stemmeberettigede i 2021
 • 2 241 underskrifter kreves i 2025

Akershus

 • 471 262 stemmeberettigede i 2021
 • 4 713 underskrifter kreves i 2025

Oslo

 • 485 801 stemmeberettigede i 2021
 • 4 859 underskrifter kreves i 2025

Hedmark

 • 152 259 stemmeberettigede i 2021
 • 1 523 underskrifter kreves i 2025

Oppland

 • 132 395 stemmeberettigede i 2021
 • 1 324 underskrifter kreves i 2025

Buskerud

 • 191 682 stemmeberettigede i 2021
 • 1 917 underskrifter kreves i 2025

Vestfold

 • 182 992 stemmeberettigede i 2021
 • 1 830 underskrifter kreves i 2025

Telemark

 • 130 960 stemmeberettigede i 2021
 • 1 310 underskrifter kreves i 2025

Aust-Agder

 • 87 312 stemmeberettigede i 2021
 • 874 underskrifter kreves i 2025

Vest-Agder

 • 137 484 stemmeberettigede i 2021
 • 1 375 underskrifter kreves i 2025

Rogaland

 • 333 528 stemmeberettigede i 2021
 • 3 336 underskrifter kreves i 2025

Hordaland

 • 382 372 stemmeberettigede i 2021
 • 3 824 underskrifter kreves i 2025

Sogn og Fjordane

 • 78 297 stemmeberettigede i 2021
 • 783 underskrifter kreves i 2025

Møre og Romsdal

 • 192 416 stemmeberettigede i 2021
 • 1 925 underskrifter kreves i 2025

Sør-Trøndelag

 • 247 589 stemmeberettigede i 2021
 • 2 476 underskrifter kreves i 2025

Nord-Trøndelag

 • 100 649 stemmeberettigede i 2021
 • 1 007 underskrifter kreves i 2025

Nordland

 • 182 097 stemmeberettigede i 2021
 • 1 821 underskrifter kreves i 2025

Troms

 • 124 791 stemmeberettigede i 2021
 • 1 248 underskrifter kreves i 2025

Finnmark

 • 54 617 stemmeberettigede i 2021
 • 547 underskrifter kreves i 2025
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.