ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Mer om EVA Skanning

EVA Skanning inneholder fire underapplikasjoner. Nedenfor kan du lese mer om hver av disse.

EVA Skanning

EVA Skanning er en tilleggsmodul til EVA Admin og benyttes for maskinell opptelling av stemmesedler. Programmet består av fire enkeltapplikasjoner som installeres samlet på hver datamaskin som skal brukes.

Ved installering av programvaren blir maskinen nedlåst i kioskmodus og bare tillatte applikasjoner vil være tilgjengelige.

EVA Jobbstyring

EVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles når, holde oversikt underveis i opptellingsprosessen og overføre resultater til EVA Admin.

Følgende hovedfunksjoner finnes i EVA Jobbstyring

  • Starte og fullføre tellinger
  • Avklare eventuelle duplikater
  • Overvåke fremdriften i skanning og verifisering
  • Overføre telleresultater til EVA Admin

EVA Skann

EVA Skann benyttes når stemmesedlene skal skannes og tolkes maskinelt.

EVA Verifiser

Velgerne kan utføre rettelser på stemmeseddelen. Hvilke rettelser som kan gjøres varierer mellom de ulike valgene.

Dersom EVA Skann ikke entydig klarer å tolke velgerens intensjon, vil stemmesedlene gå til manuell verifisering i EVA Verifiser. EVA Verifiser inneholder kjøreregler tilpasset det valget som er under opptelling, hvor den som verifiserer må gjøre vurderinger for tolking av endringer eller avvik på stemmeseddelen i henhold til lovverket.

EVA Stikkprøve

EVA Stikkprøve benyttes når kommunen skal kontrollere innholdet i en skannet kasse for å avdekke om det er systematiske feil under skanningen av stemmesedler.

Applikasjonen gir en samlet oversikt over partifordeling og rettelser utført på stemmesedlene i kassen, samt mulighet for å sammenligne papirstemmeseddel med stemmeseddel på skjerm.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.