ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stemmerettskriterier for manntall ved lokale rådgivende folkeavstemninger

Angi 4-sifret kommunenummer
Angi hvilken geografi manntallet skal innrettes etter


Angi minimumsalder for stemmerett. Alle som fyller alderskriteriet i løpet av inneværende år vil tas med i manntallet med mindre vi får beskjed om annet.Hvilken tilknytning skal de stemmeberettigede ha til kommunen?
For hvilken dato skal manntallsuttrekket gjelde? NB! Kun dato frem i tid.
Om folkeavstemningen
Angi når selve stemmegivningen begynner. Dersom dere har forhåndsstemmegivning angir du tidspunktet denne starter.
Her har du mulighet til å oppgi annen informasjon som kan være relevant
Kontaktinformasjon
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.