ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stempeltrykk og merking med kulepenn

Det er viktig med gode sorte stempeltrykk og sorte kulepenner.

Det er viktig å ha gode rutiner som sørger for gode sorte avtrykk fra stempel og sorte kulepenner som gir god markering. Blir trykket for svakt så vil stemmeseddel bli sendt til verifisering. Nedenfor er eksempler på gode og dårlige trykk, både stempeltrykk og markering med penn.

Seddel med godt stempeltrykk

Nærbilde av godt stempeltrykk

Godt stempeltrykk slik det ser ut i EVA skanning

Godt stempeltrykk slik det ser ut i EVA skanning

Seddel med god markering med sort kulepenn

Seddel med dårlig markering med sort kulepenn. Seddel ble sendt til verifisering

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.