ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avkrysserbord

Bord i valglokalet der stemmemottakerne tar i mot stemmer og krysser av i manntallet. Valgurnen er plassert på eller ved avkrysserbordet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.