ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avrop

Avtale som kommunen eller fylkeskommunen kan benytte. Avropet er basert på rammeavtale som er inngått på forhånd mellom direktoratet og leverandør(er).
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.