ORDLISTE

ORDLISTE

Avrop

Avtale som kommunen eller fylkeskommunen kan benytte. Avropet er basert på rammeavtale som er inngått på forhånd mellom direktoratet og leverandør(er).
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.