ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avvik

I valgsammenheng brukes begrepet avvik om differanse mellom tellinger. For eksempel mellom antall kryss i manntall og antall stemmesedler, eller mellom foreløpig og endelig telling. Alle avvik skal forklares i møteboken. Hvis avvik ikke kan forklares skal stemmesedlene telles på nytt.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.