ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Beredskapskonvolutt

Tydelig merket omslagskonvolutt som brukes til stemmegivning ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd til det elektroniske manntallet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.