ORDLISTE

ORDLISTE

Beredskapsstemme

Stemme mottatt i beredskapskonvolutt dersom den elektroniske avkryssingen ikke fungerer i valglokalene.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.