ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Distriktsmandat

Mandat som fordeles på grunnlag av hvor mange stemmer partiet får i valgdistriktet. 150 av de 169 mandatene til Stortinget er distriktsmandater. De resterende 19 er utjevningsmandater.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.