ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Distriktsvalgstyre

Folkevalgt organ som oppnevnes av fylkestinget og som har ansvar for valggjennomføringen i valgdistriktet ved stortingsvalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.