ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

EVA

Valgdirektoratets elektroniske valgadministrasjonssystem som kommunene og fylkeskommunene benytter som støttesystem i sin valggjennomføring.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.