ORDLISTE

ORDLISTE

For sent innkomne

Forhåndsstemmer som kommunen mottar etter kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Disse stemmene skal forkastes og tas ikke med i opptellingen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.