ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forhåndsstemme

Stemme som er avgitt før valgdagen, i tidlig- eller forhåndsstemmeperioden. Forhåndsstemmer kan avgis både innenriks og utenriks.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.