ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fremmedstemme

Stemme avlagt på valgdagen i en annen stemmekrets enn der velgeren er manntallsført. Fremmedstemmer er kun aktuelt i kommuner med papirmanntall og tas i mot i konvolutt.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.