ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fylkesvalgstyre

Folkevalgt organ som oppnevnes av fylkestinget og som har ansvar for valggjennomføringen på fylkesnivå (valgdistriktsnivå ved stortingsvalg).
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.